Barnskötare/Förskolelärare

Vilka är riskerna? 

  • Buller – Det kan förekomma höga ljudnivåer från barnen vilket kan innebära problem för dig som redan har en hörselskada. Höga ljudnivåer gör också att man behöver höja rösten, vilket är kan vara ansträngande för stämbanden och påverka rösten. 
  • Våtarbete  – Arbetet kräver noggrann hygien eftersom barnskötare både byter blöjor och tvättar  de egna och barnens händer. Dessutom hanterar man mat och mellanmål. På vissa förskolor ingår också städning i arbetsuppgifterna. Då hanterar man även starka rengöringsmedel och har kontakt med vatten. Att ofta tvätta händerna och ha kontakt med vatten är påfrestande för huden. När händerna ofta är fuktiga ökar risken för handeksem. Om eksemet blir infekterat blir man avstängd från arbetet för att inte riskera att bakterier från infektionen sprids vidare.  
  • Fysisk belastning – Arbetet är varierat och rörligt och kan innehålla moment så som att lyfta barn, flytta stolar och bord, plocka leksaker från golvet, städarbete mm. Detta kan innebära arbete med framåtböjd rygg och arbete i knästående eller huksittande.

Förebygg och undvik

Om du har en hörselskada eller besväras av eksem bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att bli barnskötareDiskutera med din läkare vad som gäller för dig. 

  • Buller –  Ljuddämpande åtgärder kan genomföras i lokalen och pedagogiska metoder kan ge bra effekt.
  • Våtarbete - Smörj händerna med en mjukgörande oparfymerad kräm efter jobbet och på raster. Handskar skyddar, men det kan vara svårt att använda dem i jobbet som barnskötare. Använd skyddshandskar om städning ingår i jobbet.
  • Fysisk belastning – Den fysiska belastningen kan minska genom bra planering av arbetet och med lämpliga hjälpmedel till arbetet så som rullpallar, trappstegar med mera så att man undviker att lyfta, stå framåtböjd eller i huksittande längre stunder.

Vill du veta mer?  

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som barnskötare bör du kontakta studie-och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

 

dagispersonal dagisfröken förskolepedagog 

Senast ändrad 2024-06-19

Publicerad: 2020-05-14

Fotograf/Illustratör: Icsilviu/pixbay