Nationellt samarbete för ett hållbart arbetsliv

Det finns arbets- och miljömedicinska kliniker på sju orter i landet. Vi tar emot patienter med ohälsa eller skador som har orsakats eller försämrats av arbetsmiljön. På senare år har vi sett ett ökat behov av förebyggande insatser och kunskaper om arbetsmiljö i skolan.

Många unga kommer till oss på grund av besvär i arbetet och ibland medan de fortfarande går i skolan. Vanliga problem är astma, eksem, diabetes, bullerskador, vibrationsskador och besvär i muskler och leder. Även psykisk ohälsa kan kopplas till olika villkor i arbetet.

I många fall leder problemen till sjukskrivning, att man måste byta arbete eller skola om sig, vilket är kostsamt för både individen och samhället.

Vi vill bidra till att unga får ett hållbart arbetsliv. Det vill vi göra genom att till exempel ge skolorna bättre förutsättningar att vägleda ungdomar till ett hälsosamt och långsiktigt hållbart studie- och yrkesval. Många problem går att förebygga om man redan från början får rätt information om arbetsmiljö, lagar och regler och vad man bör tänka på i utifrån sina egna medicinska förutsättningar.

De arbets- och miljömedicinska klinikerna samarbetar i det nationella nätverket ”Hälsosamt inträde i arbetslivet” (HINTA) för att kunna samordna sina förebyggande insatser kring unga.

Alla loggor.jpg