Tågteknikutbildningen

Inriktningar

Inga inriktningar

Exempel på yrken 

Mekaniker spårbunden trafik, underhållsmekaniker

Exempel på risker i yrket

Arbete med vibrerande verktyg, slag och stötar; arbete med sned/böjd/vriden rygg; arbete med lyfta armar; tunga lyft; stress; kemikalier; kontakt med lösningsmedel; arbete på oregelbundna tider; buller

Exempel på hälsobesvär i yrket 

Besvär från händer och armar; rygg-nackbesvär; eksem; hörselbesvär

 

Senast ändrad 2021-06-15

Fotograf/Illustratör: Jerry Wang on Unsplash