Hotell- och turismprogrammet

Inriktning

  • Hotell och konferens (slås samman 1 juli 2021 med)
  • Turism och resor

Exempel på yrken 

Aktivitets- och eventvärd, konferensvärd, mötes-, event- och gruppbokning, receptionist, våningsservice.

Exempel på risker i yrket

Arbete på oregelbundna tider; stress

Exempel på hälsobesvär i yrket

Rygg-nackbesvär; besvär från händer och armar

Senast ändrad 2021-06-15

Fotograf/Illustratör: Ashwini Chaudhary on Unsplash