Faktablad och andra dokument

Här finns det faktablad, rapporter, arbetsblad och mallar om hälsobesvär kopplat till arbete/utbildning. Du hittar länkar till faktabladen, rapporterna och mallarna här nedanför indelade i olika kategorier.

Posters för med information att ladda ned och skriva ut

QR Poster A4 JF.png QR Poster A4 NPF.png
Poster för JobbaFrisk att ladda ned (PDF) Poster för JobbaFriskNPF att ladda ned (PDF)

 

Senast ändrad 2022-11-23

Publicerad: 2020-11-16