Faktablad och andra dokument

Här finns det faktablad, rapporter, arbetsblad och mallar om hälsobesvär kopplat till arbete/utbildning. Du hittar länkar till faktabladen, rapporterna och mallarna här nedanför indelade i olika kategorier.

Senast ändrad 2021-08-10