Buller

Det är vanligt att man utsätts för buller på jobbet. Ungefär en fjärdedel av alla i arbetslivet arbetar i en bullrig miljö minst två timmar om dagen.

Vad är buller?

Buller är störande ljud eller ljud som kan skada vår hörsel. Vad man tycker är störande ljud är personligt. Det du uppfattar som bra musik kan vara störande för någon annan. Men höga ljudnivåer är skadliga för hörseln oavsett om ljudet stör dig eller om det är musik du gillar.

Vilka risker finns i arbetslivet?

Vi är olika känsliga för höga ljudnivåer, men det finns ingen metod som kan avgöra i förväg hur känslig just du är.

Om du arbetar i en miljö med höga ljud riskerar du att få hörselskador. Det kan vara en arbetsplats med konstant hög ljudnivå eller med enstaka höga smällar. Du kan bland annat få en hörselnedsättning, tinnitus (susningar, eller toner som ringer i öronen), bli extra ljudkänslig eller höra att ljudet förvrängs.

Hörselproblemen kan vara tillfälliga, men om ljudnivån är tillräckligt hög eller om du är länge i en miljö med höga ljudnivåer ökar risken för att problemen inte går över. Även om du inte upplever några besvär just nu kan du få hörselskador senare i livet.

Buller som du upplever som störande kan bidra till stress, försämra din koncentrationsförmåga eller göra dig trött trots att ljudnivån inte är hög.

Om du ska göra praktik i en bullrig miljö är det viktigt att du får hörselskydd av arbetsgivaren och att du använder dem på rätt sätt. De ska ha tillräckligt skydd och fungera bra för dig.

Använd alltid hörselskydden hela tiden när ljudnivån är hög! Då minskar risken att du får en hörselskada på grund av arbetet.

Vilka riskyrken finns?

Buller och höga ljud finns på många typer av arbetsplatser och i olika slags jobb. Militär, gruvarbetare, barpersonal, musiker, byggnadsarbetare och verkstadsarbetare är exempel på yrken där det är vanligt med höga ljudnivåer. Även de som arbetar på förskolor kan utsättas för höga ljud, till exempel skrik i örat.

Lagar och regler

Det finns lagar och regler för att vi ska få en bra arbetsmiljö. Arbetsgivaren har ansvar för att bedöma om det finns hälsorisker och att göra vad som behövs för att ta bort eller minska risken för hörselskador.

I vissa arbeten finns ändå risken att man skadas av buller. Om det är hög ljudnivå på arbetsplatsen måste arbetsgivaren ordna med en hörselundersökning, så kallad medicinsk kontroll.

En arbetsplats med höga ljudnivåer ska ha en skylt som visar att man måste använda hörselskydd.

Hur får man ett hållbart arbetsliv?

Om det bullrar på arbetsplatsen ska arbetsgivaren försöka sänka ljudnivån för att minska riskerna för hörselskador.

Om det inte finns någon teknisk lösning måste man använda hörselskydd. Hörselskydden ska vara anpassade till hur det fungerar på arbetsplatsen. De ska sitta bekvämt och ha tillräckligt bra ljuddämpning.

Det är väldigt stor skillnaden på ljudnivån vid örat och utanför ett par hörselskydd. Om du tar av skydden en kort stund när det bullrar (till exempel för att det är varmt, eller för att prata med en kollega) utsätter du örat för mycket ljud under den tiden.

Tänk på att risken för hörselskador kan öka om du också utsätter dig för höga ljudnivåer på fritiden, till exempel genom att spela eller lyssna på musik på hög volym.

 

Hörselskyddet skyddar

Hörselskyddet försämras fort om du tar av det när du är i en miljö med hög ljudnivå. Så länge du har på skyddet hela tiden så har du fullt skydd.

Men det räcker med att du tar av hörselskyddet några minuter för att skyddet ska halveras.

Tar du av skyddet en kvart så har du knappt något skydd kvar för din hörsel.

Senast ändrad 2022-10-11

Publicerad: 2020-10-21