El- och energiprogrammet (EE))

Inriktningar

  • Automation
  • Dator- och kommunikationsteknik
  • Elteknik
  • Energiteknik

Exempel på yrken 

Automationsteknik (fastighet, industri, process), distributionselektriker, driftoperatör (allmän, kraft- och värmeteknik, vatten- och miljöteknik), elektronikproduktionstekniker, hemservicetekniker, industrielektriker, järnvägstekniker (el och signal), nätverkstekniker

Exempel på risker i yrket

Arbete med vibrerande verktyg, slag och stötar; arbete med sned/böjd/vriden rygg; tunga lyft; arbete på oregelbundna tider; stress; partiklar; buller

Exempel på hälsobesvär i yrket 

Besvär från händer och armar; rygg-nackbesvär; rinit; astma; hörselbesvär

Senast ändrad 2022-03-18

Publicerad: 2020-11-13

Fotograf/Illustratör: Storyset.com