Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till att de kan få ett arbete.

Det finns fyra stycken introduktionsprogram: Programinriktat val, Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ och Språkintroduktion

Senast ändrad 2022-07-13

Publicerad: 2020-11-24