Otrygga anställningar

Idag har närmast hälften av personer åldrarna 15–24 år som arbetar i Sverige en otrygg anställning. En otrygg anställning kan vara timanställningar, gig-arbete och frilans med flera. Dessa arbeten kan innebära en hög flexibilitet och frihet, men även osäkerhet och oförutsägbarhet. Otrygga anställningar kan innebära allvarliga risker för hälsan.

Vad är otrygga anställningar?

Otrygga anställningar är som man kan höra på namnet arbeten som på olika sätt är otrygga, osäkra och oförutsägbara. Mer konkret består otrygga anställningar av låg sysselssättningstrygghet exempelvis till följd av korta anställningar, ett schema som innebär att man inte vet när man ska jobba och ofrivilligt deltidsarbete. Ibland kan en otrygg anställning innebära en otillräcklig lön vilket både kan bero på deltidsarbete och på att lönen i sig är låg.

Otryggheten och osäkerheten i anställningen kan även bero på brist på rättigheter och skydd exempelvis genom att det kan vara svårt att få ta del av social-och arbetslöshetsförsäkringar och att arbetsplatsen inte har kollektivavtal eller andra likvärdiga avtal.

Vilka risker finns i arbetslivet?

Att ha en otrygg anställning innebär risker för hälsan. Osäkerheten, otryggheten och den låga lönen kan skapa stress på olika sätt. Exempelvis upplever många som har denna typ av jobb att det är stressande att inte veta om och när man kommer få jobba nästa gång. Det gör det också svårt att planera livet, exempelvis när man ska umgås med vänner och familj. Den låga lönen kan också göra det svårt att få en bra bostad och även att träna och äta varierat, något som också riskerar att påverka hälsan negativt.

Det är också så att otrygga anställningar ibland innebär risker i själva arbetsmiljön, exempelvis kan arbetet ibland vara fysiskt tungt vilket kan göra att man får ont i kroppen på olika sätt. Detta kan uppstå för att man vill visa att man är bra på sitt jobb och därför kanske man bär eller lyfter extra mycket och snabbt, detta för att öka chansen att få fler jobbpass.

Vad kan otrygga anställningar leda till?

Otrygga anställningar kan påverka hälsan på många sätt. Den ökade stressen på arbetet kan leda till oro och sömnsvårigheter. Det finns risk för psykisk ohälsa så som depression, ångest och missbruk. Även den kroppsliga hälsan påverkas negativt vid otrygga anställningar. Det finns ökad risk för stroke och hjärtinfarkt jämfört med de som har en anställning med goda arbetsvillkor.
Det finns ökad risk för arbetsolyckor för de som har otrygga anställningar till exempel fall i arbetet, förlorad kontroll över maskiner eller hot och våld.

Inom vilka yrken är det vanligt med otrygga anställningar?

Otrygga anställningar finns inom nästan alla branscher och yrken. Det är vanligast bland de som är anställda, men som inte har bra arbetsvillkor. Egenföretagare utgör en liten del.

De fem yrken som 2017 hade högst andel otrygga anställningar var barnskötare, restaurang- och köksbiträden, vårdbiträden, butikssäljare av dagligvaror och personliga assistenter.

När du ska börja på ett nytt jobb tänk på:

  • Anställningsbevis. Du ska få ett skriftligt anställningsbevis som visar vad du och arbetsgivaren har kommit överens om vad som gäller  rörande din anställning, vilka arbetsuppgifter du ska arbeta med, datum för start och avslut på anställning (även de fasta anställningarna börjar oftast med en provtid på några månader), vilka arbetstider och vilken lön du ska ha.
  • Kollektivavtal. Ta reda om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen. Kollektivavtalet säkerställer vilka arbetsvillkor som ska gälla så som arbetstider, lön, semesterdagar och semesterersättningar, försäkringar och pensionsavsättningar.
  • Att vara försäkrad under arbetstid är viktigt, speciellt om du arbetar med ett fysiskt krävande arbete där det kan förekomma olyckor, belastnings- och förslitningsskador.
  • Fråga ett fackförbund om du har frågor. Detta gäller även när du redan har ett jobb men undrar över saker på arbetet till exempel om arbetsvillkor eller arbetsmiljö.