Nagelterapeut

En nagelteknolog eller nagelterapuet förlänger, lagar och smyckar naglar med olika material och lacker. Känsla för färg, form och service är bra att ha. Ett problem är dock att limmet som används i jobbet ofta ger eksem.

Vilka är riskerna? 

  • Kemiska ämnen – Nagelterapeuter använder lim och gel som innehåller akrylater, är starkt allergiframkallande och kan ge allergiskt eksem. Lättkan förvärra astma och ge ögonirritation. Akrylater tar sig igenom vanliga engångshandskar av gummi eller plast och kan ge eksem på fingrarna.

Så här kan du förebygga problem

Om du har eksem och astma, eller har haft det när du var liten (atopiskt eksem, böjveckseksem) bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att bli nagelterapeut. Arbetsuppgifterna gör att eksemet och astman kan komma tillbaka eller förvärras. Om man har blivit allergisk mot akrylater är det svårt att fortsätta jobba som nagelterapeut. Du kan bli tvungen att byta yrke helt och hållet. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig.

  • Kemiska ämnen /Allergiframkallande ämnen- Använd förpackningar som gör att limmet som används inte droppar. På så sätt minskar du risken att komma i kontakt med akrylaterna. Se till att ha bra ventilation – använd punktutsug för att ventilera bort ångorna och dammet som bildas när du filar naglar. 
  • Medicinska kontroller - Om du arbetar med akrylater och metakrylater måste arbetsgivaren ofta ordna med en så kallad medicinsk kontroll för att förhindra att du blir sjuk. Det innebär att du kan få träffa en läkare som undersöker dig och gör en bedömning för ett så kallat 

Vill du veta mer? 

Du som funderar på att bli nagelteknolog, men undrar över riskerna inom yrket, bör kontakta studie- och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Medicinsk kontroll

I vissa arbetsuppgifter finns det risker, till exempel, damm, starkt allergiframkallande ämnen eller vibrationer från maskiner. Eller så är det viktigt att man inte blir sjuk så under sitt arbete för att det kan utgöra en fara för ens arbetskamrater eller allmänheten. I båda fallen måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll av den som ska utföra arbetet. Det innebär att man får träffa en läkare som undersöker en och gör en bedömning om man av medicinska eller andra skäl får utföra arbetsuppgiften. Om svaret är ja, får man ett så kallat tjänstbarhets-intyg eller behörighet.

En person som inte har sådant tjänstbarhetsintyg eller som inte har behörighet får enligt lagen inte arbeta med den aktuella arbetsuppgiften (eller kan inte påbörja utbildningen).

Den medicinska kontrollen är till för att ta reda på om den undersökte av hälsoskäl bör utföra arbetet och har tillräckliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet. 

För mer info se sidan om medicinska kontroller.

Senast ändrad 2021-05-16

Fotograf/Illustratör: Matton