Nagelterapeut och ögonfransstylist

En nagelteknolog eller nagelterapeut förlänger, lagar och smyckar naglar med olika material och lacker. Känsla för färg, form och service är bra att ha. Som fransstylist förlänger och förtätar du ögonfransarna på konstgjord väg. Limmet som används kan ge eksem och luftvägsbesvär.

Vilka är riskerna?

  • Kemiska ämnen – Limmet som används för naglar och vid ögonfransförlängning innehåller ofta allergiframkallande ämnen som kan ge allvarliga besvär och orsaka eksem, astma och ge ögonirritation. Vanliga engångshandskar skyddar inte mot akrylater. Vid användande av akrylater ställs särskilda krav och beroende på vilka ämnen man hanterar behöver man genomgå medicinsk kontroll och ibland krävs även tjänstbarhetsintyg innan man får arbeta.

Så här kan du förebygga problem

Om du har astma kommer du inte att kunna få det tjänstbarhetsintyg som oftast krävs för att arbeta som nagelterapeut eller fransstylist. Har du eksem eller har haft det eller astma när du var liten bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att välja dessa yrken. Arbetsuppgifterna gör att eksemet och astman kan komma tillbaka eller förvärras. Om man har blivit allergisk mot akrylater kan man inte jobba som nagelterapeut eller fransstylist. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig.

  • Kemiska ämnen /allergiframkallande ämnen - Arbeta på ett sådant sätt så att limmet inte droppar när det används. På så sätt minskar du risken att komma i kontakt med akrylaterna. Se till att ha bra ventilation – använd punktutsug för att ventilera bort ångorna och dammet som bildas när du filar naglar. Du bör också använda andningsskydd som filtrerar bort kemikalier och handskar av nitrilgummi, nitrilgummihandskar är de enda som skyddar mot akrylater om de byts ut ofta. Vid arbete med de akrylater som en nagelterapeut eller fransstylist använder måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll och ofta krävs även tjänstbarhetsintyg. Det innebär att du träffar en läkare som undersöker dig.

Vill du veta mer? 

Du som funderar på att bli nagelteknolog, men undrar över riskerna inom yrket, bör kontakta studie- och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

nagelteknolog nagelstylist ögonfransförlängare fransförlängare 

Medicinsk kontroll

I vissa arbetsuppgifter finns det risker, till exempel, damm, starkt allergiframkallande ämnen eller vibrationer från maskiner. Eller så är det viktigt att man inte blir sjuk så under sitt arbete för att det kan utgöra en fara för ens arbetskamrater eller allmänheten. I båda fallen måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll av den som ska utföra arbetet. Det innebär att man får träffa en läkare som undersöker en och gör en bedömning om man av medicinska eller andra skäl får utföra arbetsuppgiften. Om svaret är ja, får man ett så kallat tjänstbarhets-intyg eller behörighet.

En person som inte har sådant tjänstbarhetsintyg eller som inte har behörighet får enligt lagen inte arbeta med den aktuella arbetsuppgiften (eller kan inte påbörja utbildningen).

Den medicinska kontrollen är till för att ta reda på om den undersökte av hälsoskäl bör utföra arbetet och har tillräckliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet. 

För mer info se sidan om medicinska kontroller.

Tjänstbarhets-intyg och behörighet för utbildning och vissa arbetsuppgifter

För vissa särskilt kritiska arbetsuppgifter måste läkare enligt lagen göra en bedömning om personen av medicinska eller andra skäl får utföra arbetsuppgiften.
Om svaret är ja, får man ett så kallat tjänstbarhetsintyg för att till exempel arbeta med vissa kemikalier eller som dykare, ta körkort för buss eller tåg eller påbörja en utbildning till polis.
En person som inte har sådant tjänstbarhetsintyg eller som inte har behörighet får enligt lagen inte arbeta med den aktuella arbetsuppgiften (eller kan inte påbörja utbildningen).
Kontrollerna återkommer vanligtvis regelbundet, ofta inom något år (undantag vid inträdeskrav för utbildning).
Kraven på tjänstbarhetsintyg och behörighet kan leda till att vissa personer i praktiken inte kan arbeta i det aktuella yrket om det inte går att ordna alternativa arbetsuppgifter.

Senast ändrad 2023-06-02

Publicerad: 2020-05-15