Glasblåsare

Som glasblåsare arbetar du med produktion av konstglas eller i kommersiell produktion av gjutet glas. Arbetet sker i glasbruket som är indelat i två delar; en varmt, där du arbetar med smält glas, och en kall där du färdigställer produkten genom att gravera, slipa och måla glasföremål.

Vilka är riskerna? 

  • Värme – Att vistas nära ugnar och smält glas innebär att du utsätter dig för höga temperaturer, det finns också risk att bränna sig på smält glas och heta verktyg. Långvarigt arbete i höga temperatur är påfrestande för hjärta- och lungor. 
  • Strålning/ljus – Arbetet innebär exponering för låga nivåer av infrarött ljus (IR) och ultraviolett strålning (UV) vilket på sikt kan skada synen. Glasblåsningsmomentet innebär särskilt exponering för IR.
  • Damm och kemiska ämnen – Ångor från upphettad glasmassa och damm från glas som bearbetas är hälsofarligt och kan leda till lungsjukdomar om det andas in. Het glasmassa avger farliga ångor som bland annat innehåller metalloxider och kvarts. ”Glasblåsarens sjukdom” är ett tillstånd som kan orsakas av att arbeta med glas. Symtomen inkluderar hosta, väsande andning och andnöd. Exponering kan leda till försämrat syreupptag och utveckling av lungfibros.
  • Fysisk belastning - Arbetet som glasblåsare kan innebära upprepad hantering av tung glasmassa under statiska arbetspositioner, vilket kan innebära fysisk belastning som göra att du får ont i kroppen.

Förebygg och undvik

Om du har astma och/eller är allergisk, eller hade böjveckseksem (atopiskt eksem) när du var liten, bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att utbilda dig till glasblåsare. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig.

Din arbetsgivare ska göra en riskbedömning av arbetet och vidta alla nödvändiga och lämpliga åtgärder som behövs för att du inte ska utsättas för skadlig exponering. Det är viktigt att du följer arbetsgivarens anvisningar och rekommendationer.

  • Värme/höga temperaturer – Skyddskläder mot hetta bör användas. Kortare arbetspass minskar tiden av exponering.
  • Strålning/ljus – Använd visir som är avsett att skydda mot IR- och UV-strålning.
  • Damm och kemiska ämnen – God ventilation, punktutsug och anpassat andningsskydd minskar risken för skadlig exponering för glasdamm och ångor.
  • Fysisk belastning – Tekniska åtgärder som avlastar och minskar skadlig belastning, god arbetsteknik och arbetsrotation bör tillämpas. 

Vill du veta mer?

Du som går i skolan och har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som glasblåsare bör kontakta studie-och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola

Senast ändrad 2023-10-03

Publicerad: 2023-10-03