Sjöfartsutbildningen

Inriktning

  • Däck
  • Maskin

Exempel på yrken 

Matros, motormanfartygsbefäl, fartygselektriker, maskinbefäl

Exempel på risker i yrket 

Arbete på oregelbundna tider; stress; kemikalier och partiklar; kontakt med vatten och lösningsmedel; arbete med vibrerande verktyg; arbete på vibrerande fordon; buller

Exempel på hälsobesvär i yrket

Besvär från händer och armar; rygg-nackbesvär; eksem; allergi; rinit; astma; hörselbesvär

Senast ändrad 2022-10-11

Publicerad: 2020-11-24