Djurskötare

Djurskötare arbetar till exempel i djurparker, i forskningslaboratorier, på hunddagis, i djuraffärer eller på lantbruk. Där tar de hand om djuren genom att hålla rent, ge dem mat och kontrollera att de är friska.

Vilka är riskerna?  

  • Allergiframkallande ämnen och damm - Djurskötare tar hand om djur en stor del av dagen och riskerar att utveckla allergi mot djuren. Att hantera djurens foder kan innebära kontakt med mögel, något som också kan orsaka allergi. Näsan börjar rinna, ögonen kliar och det blir svårare att andas.   
  • BullerInom lantbruk och i djurparker kan både maskiner och djur orsaka buller som kan vara skadlig för hörseln. 

Så här kan du förebygga problem  

Om du har astma och/eller är allergisk, eller har haft böjveckseksem (atopiskt eksem) när du liten bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att bli djurskötare. Det är svårt att skydda sig från risken att bli allergisk mot djuren, eftersom det ingår i jobbet att ta hand om dem. Arbetsuppgifterna gör att eksem och astma kan komma tillbaka eller förvärras. Du kan bli tvungen att byta yrke helt och hållet. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig. 

  • Allergiframkallande ämnen och damm - Försök ha bra ventilation där du arbetar. Om det är rent och snyggt minskar risken för att det finns mögel. Det kan vara en bättre arbetsmiljö att jobba på ett välskött lantbruk än att ta hand om möss i ett laboratorium.  
  • Buller -  Använd hörselskydd för att minska risken för direkta hörselskador och var uppmärksam på din omgivning, speciellt om du har nedsatt hörsel och riskerar att inte höra en annalkande fara.   
  • Fysisk belastning - I alla yrken finns det risk för belastningsskador. För att minimera risken att utveckla skador i kroppen ska man som arbetstagare ges möjlighet till att få information om hur man belastar kroppen skonsamt, hur arbetshjälpmedel används och möjlighet till att (förutom vanliga raster) ta det man kallar mikropauser i arbetet. Det är även viktigt att ha bra arbetsskor vid ett stående och gående arbete. För mer information om kroppen, läs under rörelseapparaten. 

Vill du veta mer?  

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som djurskötare bör du kontakta studie-och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Senast ändrad 2021-05-14

Fotograf/Illustratör: Mirko Sajkov Pixbay