Flyg-och maskinmekaniker

Här kan du läsa om yrkena flyg- och maskinmekaniker. Som flygmekaniker arbetar man framför allt med underhåll av flygplan före och efter flygning vilket också inkluderar felsökning, tillsyn och reparationer. Maskinmekaniker utför också felsökning, service samt reparationer av större och tyngre samt mobila fordon.

Vilka är riskerna

  • Vibrationer - Hand- armvibrationer kommer från maskiner som man håller med ett kraftigt handgrepp, till exempel slående mutterdragare. Det kan vara påfrestande för händerna och armarna och man kan få besvär som domningar och stickningar i händerna.
  • Allergiframkallande ämnen - Isocyanater kan förekomma vid reparation av delar med färger innehållande isocyanater. Isocyanater är skadliga och man kan till exempel få nästäppa, irriterade ögon och svårigheter att andas, även efter att man kommit hem från jobbet.
  • Kemiska ämnen - Det finns stor risk för att få eksem eftersom man blir smutsig, hanterar oljor och använder starka rengöringsmedel.
  • Buller - Det kan bullra högt från maskiner vilket kan ge hörselskador.

Förebygg och undvik

Om du har eller har haft astma eller eksem när du var liten (atopiskt eksem, böjveckseksem) bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att bli mekaniker. Har du haft handeksem tidigare kan jobbet göra att eksemet kommer tillbaka. Om du har astma är det förbjudet för dig att ha arbetsuppgifter där det kan förekomma isocyanater. Alla mekaniker kommer inte kontakt med isocyanater, så har du problem diskutera det med sin arbetsledare eller lärare. Diskutera också med din läkare vad som gäller för dig.

  • Vibrationer - Undvik att arbeta med vibrerande maskiner under långa stunder. Ta pauser och dela upp arbetet med de vibrerande maskinerna under dagen. Om du arbetar med vibrerande maskiner måste arbetsgivaren ordna en så kallad medicinsk kontroll. Det innebär regelbundna undersökningar av läkare för att förhindra att du skadas av vibrationerna. När vibrerande verktyg används är det viktigt att viktigt att ta reda på hur lång tid verktyget kan användas utan att det överskrider de gränser som finns uppsatta av Arbetsmiljöverket. Om du har en sjukdom som påverkar muskler eller nerver, till exempel diabetes är det extra viktigt att du har koll på att de verktyg som du använder inte överskrider begränsningen som finns för vibrationer. 
  • Allergiframkallande ämnen - Se till att skydda dig mot flygavgaser genom att använda andningsskydd. Om du arbetar med isocyanater måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll för att förhindra att du blir sjuk. Det innebär att du får träffa en läkare som undersöker dig för att se om du kan få ett tjänstbarhetsintyg. Tjänstbarhetsintyget krävs för att få arbeta med isocyanater.
  • Kemiska ämnen - Smörj händerna med en mjukgörande oparfymerad kräm före och efter jobbet och på raster. Använd skyddshandskar så ofta som möjligt. Tyvärr går det inte alltid att använda handskar när man arbetar som mekaniker i fordons och maskinbranschen.
  • Handintensivt arbete - Arbetet som mekaniker kan klassas som handintensivt. Om arbetet bedöms som handintensivt ska din arbetsgivare anordna en så kallad medicinsk kontroll. Det innebär regelbundna undersökningar för att förhindra att du skadas av det handintensiva arbetet.
  • Buller - använd hörselskydd.

Vill du veta mer
Mer information om eksem finns hos Arbetsmiljöverket (PDF):
Handeksem - förekomst, risker och förebyggande åtgärder med fokus på våtarbete och vissa allergiframkallande ämnen, Kunskapssammanställning, Rapport 2012:8 (av.se)
Läs mer om yrket: 
Hitta yrken - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Senast ändrad 2023-06-22

Publicerad: 2022-10-10

Fotograf/Illustratör: pch.vector on Freepik