Lagerarbetare

Lagerarbetarens huvudsakliga arbetsuppgift är att ta emot, lagra och leverera varor. Inkomna varor bockas av efter en leverantörslista och placeras på rätt hylla, kanske med hjälp av gaffeltruck. Varor som ska levereras, plockas enligt orderlista, packas och skickas ut till kund. I moderna lager används utvecklade datasystem som snabbt kan meddela i vilken gång och vilken hylla respektive vara finns, hur många artiklar det finns kvar och när det är dags att beställa nya.

Yrket kräver ingen specifik utbildning, men arbetsgivare kan kräva gymnasiekompetens. Som nyanställd kan du få en kortare utbildning i hur man arbetar på den aktuella arbetsplatsen. Du kan även få gå en utbildning som ger körkort för att köra truck. Arbetet utförs vanligen i ett lagerhus, ofta utan fönster, arbetet kan innebära skiftarbete. Om du arbetar i livsmedelsbranschen kan viss del av arbetet ske i stora kyl- eller frysrum.

Vilka är riskerna

Oregelbundna arbetstider – Att vara vaken när du ska sova och att behöva äta när du normalt inte gör det, kan i längden påverka din hälsa. Skiftarbete i miljöer utan dagsljus och med svårighet att följa dygnets variationer, kan påverka sömnen, det finns även risk för hjärt-kärlsjukdom och övervikt.

Vibrationer- Körning med truck kan innebära vibrationer från stol och ratt, så kallade ”helkroppsvibrationer”

Fysisk belastning – Högt arbetstempo i kombination med tunga lyft, tryck och drag kan ge skadlig belastning på kroppen. Det har också visat sig, att truckkörning med upprepade och vridna kroppsställningar vid letande av varor på hög höjd, belastar nacke och axlar.

Låg temperatur – Låg kroppstemperatur kan bland annat orsaka negativ stress. Fingrar och rörelser kan bli fumliga så att man lättare tappar saker och gör misstag som resulterar i olyckor.

Förebygg och undvik 

Om du tidigare arbetat dagtid och blir erbjuden att arbeta nattskift – eller till skiftarbete där nattarbete ingår – bör du göra en medicinsk kontroll. Din arbetsgivare är skyldig att erbjuda dig medicinsk kontroll och se till att den anordnas. Vissa sjukdomar kan påverkas av oregelbundna arbetstider och att arbeta natt. Om du till exempel har diabetes kan det bara bra att du rådgör med in läkare för hur arbetet kan fungera för dig.

Oregelbundna arbetstider – Ljus och dagsljus har betydelse för regleringen av dygnsrytm, sömn- och vakenhetsrytm. Studier har visat att ljuset under morgonen är särskilt viktigt. Om möjligheten att vara ute under dagtid är begränsad, får tillgången på ljus inomhus större betydelse för den totala exponeringen.

Vibrationer – Det är arbetsgivaren som är ansvarig för att du som lagerarbetare inte utsätts för skadliga så kallade helkroppsvibrationer när du kör truck. Hur mycket det vibrerar i trucken, ojämnheter i underlaget och hur mycket du kör under arbetet, påverkar exponeringen.

Fysisk belastning – Arbetsgivaren ska se till att det finns bra hjälpmedel och tekniska lösningar som motverkar manuell hantering med tunga lyft och repetitiva arbetsuppgifter.

Låg temperatur – Det saknas egentlig begränsning för låg temperatur i arbetsmiljöer. Låg temperatur är energikrävande. För att hålla sig varm är det viktigt att vara rätt klädd för det arbete som ska utföras och det är viktigt att äta och dricka.

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som lagerarbetare bör kontakta eller studie- och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola.

Senast ändrad 2024-05-24

Publicerad: 2024-05-24

Fotograf/Illustratör: www.storyset.com