Dykare

Att arbeta som dykare kan innebära många saker, allt från att svetsa oljeborrplattformar till att studera växtlivet i en tempererad sjö.

Vilka är riskerna? 

  • Fysisk belastning - Att arbeta under vatten är fysiskt ansträngande. Dykaren kan ha sin arbetsplats ända ner till 50 meter under vattenytan. Av den anledningen bör du ha god fysik. Har du astma eller andra luftvägsbesvär, som särskilt märks när du anstränger dig, kan det vara svårt att bli dykare på grund av hälsoriskerna. 
  • Våtarbeteoch nötande arbete - Dykare har torr- eller våtdräkt på sig under arbetsdagen, något som nöter på huden. Man har mycket vattenkontakt i arbetet och har du eksem eller känslig hud kan arbetet göra problemen värre. Man bör även tänka på att både latex och neopren som finns i många våt- och torrdräkter kan vara allergiframkallande. 

Så här kan du förebygga problem. 

Om du har astma eller eksem eller har haft det som liten (böjveckseksematopiskt eksem) bör du tänka dig noga för innan du bestämmer dig för att bli dykare. Har du har haft handeksem tidigare kan jobbet göra att eksemet kommer tillbaka. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig innan du väljer att utbilda dig till dykare. 

  • Fysik belastning - I alla yrken finns det risk för belastningsskador. Som dykare är det viktigt att hålla sig i god fysisk form för att orka med arbetet som ibland kan vara tungt och krävande. Om du arbetar som dykare måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll med tjänstbarhetsbedömning för att förhindra att du blir sjuk eller skadad och att du har förutsättningarna som behövs för att utföra arbetet på ett säkert sätt. Det innebär att du kan få träffa en läkare som undersöker dig.
  • Våtarbete och nötande arbete - Smörj huden med en mjukgörande oparfymerad kräm före och efter jobbet. Använder du våtdräkt tänk på att du kan behöva smörja hela kroppen. Se till att hålla din våtdräkt/torrdräkt väl rengjord så att det inte bildas svamp/mögel i den vilket kan irritera huden.

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som dykare bör du kontakta studie-och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola.

tungdykare undervattenssvetsare räddningsdykare 

Att mäta fysisk arbetsförmåga.

Arbetsförmågan för att arbeta som dykare bör vara uppmätt med så kallad cykelergometer (där man bland annat mäter puls och syreupptagningsförmåga) och bör vara minst 200 W i sex minuter upp till 40 års ålder, och minst 150 W i sex minuter vid högre ålder.

Senast ändrad 2022-10-11

Publicerad: 2020-05-15

Fotograf/Illustratör: https://storyset.com/