Dykare

Vilka är riskerna? 

  • Fysisk belastning - Att arbeta under vatten är fysiskt ansträngande. Dykaren kan ha sin arbetsplats ända ner till 50 meter under vattenytan. Av den anledningen bör du ha god fysik. 
  • Våtarbeteoch nötande arbete - Dykare har torr- eller våtdräkt på sig under arbetsdagen, något som nöter på huden. Man har mycket vattenkontakt i arbetet och har du eksem eller känslig hud kan arbetet göra problemen värre. Man bör även tänka på att både latex och neopren som finns i de flesta våt- och torrdräkter kan vara allergiframkallande. 

Så här kan du förebygga problem. 

Om du har astma eller eksem eller har haft det som liten (böjveckseksematopiskt eksem) bör du tänka dig noga för innan du bestämmer dig för att bli dykare. Har du astma eller andra luftvägsbesvär, som särskilt märks när du anstränger dig, kan det vara svårt att bli dykare på grund av hälsoriskerna. Har du har haft handeksem tidigare kan jobbet göra att eksemet kommer tillbaka. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig 

  • Fysik belastning - I alla yrken finns det risk för belastningsskador. Som dykare är det viktigt att hålla sig i god fysisk form för att orka med arbetet.   
  • Medicinsk kontroll - Om du arbetar som dykare måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll för att förhindra att du blir sjuk eller skadad och satt du har förutsättningarna som behövs för att utföra ditt arbete på ett säkert sätt. Det innebär att du kan få träffa en läkare som undersöker dig.   
  • Se till att hålla din våtdräkt/torrdräkt väl rengjord så att det inte bildas svamp/mögel i den vilket kan irritera huden. 
  • Våtarbete och nötande arbete - Smörj huden med en mjukgörande oparfymerad kräm före och efter jobbet och på raster. Använder du våtdräkt tänk på att du kan behöva smörja hela kroppen. 

Att mäta fysisk arbetsförmåga.

Arbetsförmågan för att arbeta som dykare bör vara uppmätt med så kallad cykelergometer (där man bland annat mäter puls och syreupptagningsförmåga) och bör vara minst 200 W i sex minuter upp till 40 års ålder, och minst 150 W i sex minuter vid högre ålder.

Senast ändrad 2021-05-14

Fotograf/Illustratör: Matton