Polis

Inom polisen finns det många olika tjänster allt från att arbeta i fält till att arbeta med digitalt utredningsarbete. Polismyndigheten är en stor arbetsgivare. Där finns idag drygt 33.000 anställda poliser och ytterligare 11.000 civilanställda med andra arbetsuppgifter.

Vilka är riskerna?

Polisyrket omfattar många olika arbetsuppgifter, varav flera utförs i oförutsägbara, varierande och krävande situationer. Hälsoriskerna är därför mångfacetterade. På polisens hemsida uppges ett flertal kroniska hälsotillstånd som inte kan accepteras för polisyrket, exempelvis psykiska sjukdomar och beteendestörningar, diabetes typ 1, vissa kroniska infektionssjukdomar, sjukdomar i nervsystemet (exempelvis epilepsi), hjärt- och kärlsjukdomar, vissa sjukdomar i andningsorganen, reumatiska sjukdomar och kraftig övervikt.

  • Arbetstider – Obekväma arbetstider kan rubba dygnsrytmen och eventuellt sömnen. Det kan också vara svårt att hålla jämna mattider, något som är viktigt för till exempel diabetiker.
  • Buller och höga ljudnivåer - Som polis utsätts du ibland för buller och höga ljudnivåer vilket kan vara riskabelt om du redan har en hörselnedsättning. 

Så här kan du förebygga problem

Om du har en hörselskada, en neuropsykiatrisk diagnos eller misstänker att du har andra hälsobesvär som kan påverka eller hindra dig under utbildningen till polis behöver du diskutera med din psykolog och/eller läkare vad som gäller för dig.

  • Arbetstider - Om du har nattarbete måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll.
  • Buller och höga ljudnivåer - Det förekommer hörselskadande buller i polisyrket. Vid skadligt höga ljudnivåer bör man alltid använda hörselskydd när detta är möjligt, till exempel vid övningsskytte.

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som brandman bör du kontakta studie-och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

För att bli Polis

Polis är ett yrke med mycket människokontakter varför det är bra att vara empatisk, ha självinsikt och att ha god social kompetens då man ofta har kontakt med många olika människor men också kunna läsa av olika situationer. En polis bör vara psykisk stabil, ha förmåga att ta ansvar och samarbeta. Samt ha ödmjukhet eftersom arbetet innebär mycket makt och ansvar.

Psykologiska krav

Du måste ha vissa egenskaper för att ha rätt förutsättning att kunna klara av polisutbildningen och vara lämplig för polisyrket. Det innebär också att ha en grundtrygghet och en grundläggande psykisk stabilitet. Under utbildningen kommer du att få lära dig den kunskap som krävs för att klara polisyrket. Däremot kan du inte utveckla en grundtrygghet under utbildningen om den inte finns med från början.

Personlig mognad

Lämplighet för yrket är ett grundläggande krav, vilket innebär att du ska klara av att fungera i en mängd olika situationer. Det ställs krav på att du har självinsikt i en sådan omfattning att dina egna känslor inte påverkar möjligheten att lösa en situation med integritet efter bästa förmåga.

Lyhörd och flexibel

Polisarbetet är i stora delar händelsestyrt. Detta ställer krav på att du har en god uppfattningsförmåga och snabbt kan anpassa ditt beteende efter ändrade förutsättningar. För att detta ska vara möjligt måste du vara öppen för att förändra ditt förhållningssätt men också den metod du använder dig av.

Engagerad och ansvarsfull

Det ställs krav på att du agerar i enhetlighet med vad samhället förväntar sig av Polisen. Du som framtida medarbetare måste därför vara intresserad av samhällsfrågor och vilja vara med i den ständiga utvecklingen av Polisen som organisation.

Tålmodig och noggrann

Polisyrket kräver i många delar tålamod och ett noggrant tillvägagångssätt. Som polis måste du även respektera gemensamma ordningsregler och rutiner. Detta kan handla om att anpassa dig till viss tidsåtgång, ha en korrekt klädsel och ta hand om din egen och den gemensamma utrustningen.

Kommunikativ

Polisyrket innebär krav på att du kan uttrycka dig korrekt och tydligt i kontakten med allmänheten. Detta innefattar även den kroppsliga framtoningen där du måste vara medveten om vilka signaler du skickar ut. De kommunikativa egenskaperna är en viktig del i Polisens förtroendebyggande arbete.

Medicinska krav - Medicinsk kontroll för antagning till polisutbildning

Eftersom polisyrket är ett mycket krävande och riskfyllda yrke ställs särskilda medicinska och funktionella krav för att bli antagen till polisutbildningen. Att man uppfyller kraven undersöks vid så kallad ”medicinsk kontroll”.

Den medicinska och psykologiska prövningen består av:
• Undersökning av synskärpa och färgseende
• Hörselundersökning
• EKG-undersökning, puls- och blodtrycksmätning
• Fysiskt arbetsprov som mäter konditionen
• Mätning av muskelstyrka i ben, armar och bål
• Registrering av längd, vikt och BMI
• Tester och psykologintervju för att bedöma lämplighet
• Läkarundersökning där läkaren väger in resultaten från de olika undersökningarna
• Drogtest där spår av droger innebär att man blir avförd, oavsett övriga resultat

Angående neuropsykiatrisk diagnos, till exempel ADHD

Om man har eller har haft ADHD eller annan neuropsykiatrisk diagnos kan man tidigare inte bli polis. Polisarbetet innebär många speciella och oförutsägbara situationer där det ställs höga krav på vilka beslut som ska fattas och hur man agerar. Poliser får därför inte ha medicinska tillstånd eller sjukdomar som kan utlösas eller förvärras av arbetet, till exempel att behöva ta mediciner regelbundet. Poliser får inte heller ha något medicinskt tillstånd som kan medföra en fara för personen själv, kollegor eller andra.

Antagningskraven till polisutbildningen är under utredning under 2021 och i och det har nyligen kommit uppdateringar vad gäller antagningen till Polishögskolan för de med NPF-diagnos.


För att bli civilanställd vid Polismyndigheten ställs andra krav än för polisyrket. 

Senast ändrad 2022-10-17

Publicerad: 2021-08-09