Servitris/servitör

Servitörer och servitriser har ett fartfyllt jobb och träffar många människor när de hjälper restauranggäster med mat och dryck. Att tvätta händerna ofta gör att jobbet kan vara påfrestande för den som har anlag för handeksem. Men det finns sätt att hålla sig borta från problemen.

Vilka är riskerna? 

  • Våtarbete - Arbetet innebär återkommande kontakt med vatten, till exempel när man tvättar händerna och torkar av bord. Det kan ge eksemDiskmedel och andra och rengöringsprodukter kan irritera huden.  
  • Fysisk belastning – Det förekommer många tunga lyft, monotona arbetsuppgifter och arbetsskift där man står och går långa perioder. Ofta kan arbetet utföras under stark stress vilket ökar risken för fysiska belastningsskador. 
  • Arbetstider – Arbetet kan innebära arbete under helger och kvällar, när andra är lediga. Oregelbundna arbetstider kan rubba dygnsrytmen och eventuellt sömnen. Det kan vara svårt att hålla regelbundna mattider, något som är viktigt för till exempel diabetiker. 
  • Buller – På många restauranger och pubar kan det vara bullrigt med höga ljudnivåer från musik och människor som pratar, men även i i kök och diskrum. 

Förebygg och undvik 

Om du har eksem eller har haft det när du var liten (atopiskt eksem, böjveckseksem) kan besvären återkomma/förvärras om huden ofta är i kontakt med vatten, vilket är svårt att undvika inom ett yrke som servitör eller servitris. Om du har en hörselskada, kan det vara svårt för dig att höra viktig information och buller kan upplevas besvärliga för dig än för andra. Diskutera med din läkare hur förutsättningarna ser ut för dig. 

  • Våtarbete - Använd handskar när du diskar och torkar bord och smörj ofta in händerna med oparfymerad handkräm. Att arbeta länge i täta handskar inte heller bra för huden och kan ge upphov till handeksem, använd en tunn bomullsvante under för att förebygga besvär. 
  • Fysisk belastning I alla yrken finns det risk för belastningsskador. För att minimera risken att utveckla skador i kroppen ska man som arbetstagare ges möjlighet till att få information om hur man belastar kroppen skonsamt, hur arbetshjälpmedel används och möjlighet till att (förutom raster) ta det man kallar mikropauser i arbetet. Som servitör/servitris är det bra att genomföra pausrörelser flera gånger per dag. Det är även viktigt att ha bra arbetsskor vid ett stående och gående arbete. För mer information om kroppen, läs under rörelseapparaten. 
  • Arbetstider – Beroende på vilken livssituation du har kan sena kvällar och helger passa dig mer eller mindre bra. Fundera över hur det fungerar för dig. 
  • Buller – Prata med din chef och ditt skyddsombud om vilka möjligheter som finns att minska buller från t.ex. grytor i köket eller hög musik. 

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som servitör och servitris bör kontakta eller studie- och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Jobba frisk inom hantverk och restaurang

Vill du jobba inom restaurang eller hantverk? Då är det här en film som kan vara intressant för dig.

Publicerad: 2020-05-15

Fotograf/Illustratör: Matton