Servitris/servitör

Serveringspersonal har ett fartfyllt jobb och träffar många människor när de serverar restauranggäster. Jobbet kan vara mycket ansträngde för kroppen. Det kan vara påfrestande att gå och stå under långa arbetspass och att balansera tunga tallrikar och fat.

Vilka är riskerna? 

  • Arbetstider – Arbetet kan innebära arbete under helger och kvällar. Oregelbundna arbetstider kan rubba dygnsrytmen och eventuellt sömnen. Det kan vara svårt att hålla regelbundna mattider, något som är viktigt för till exempel diabetiker. 
  • Våtarbete - Arbetet innebär återkommande kontakt med vatten, till exempel när man tvättar händerna och torkar av bord. Detta kan ge eksemDiskmedel och andra och rengöringsprodukter kan irritera huden. Om eksemet blir infekterat får man inte ha kontakt med livsmedel i arbetet.
  • Buller – På många restauranger och pubar kan det vara bullrigt med höga ljudnivåer från musik och människor som pratar, vilket kan vara besvärligt om du har en hörselskada.

Förebygg och undvik 

Om du har eksem eller har haft det när du var liten (atopiskt eksem, böjveckseksem) kan besvären återkomma/förvärras om huden ofta är i kontakt med vatten, vilket är svårt att undvika inom ett yrke som servitör eller servitris. Om du har en hörselskada, kan det vara svårt för dig att höra viktig information och buller kan upplevas besvärligare för dig än för andra. Diskutera med din läkare hur förutsättningarna ser ut för dig. 

  • Våtarbete - Använd handskar när du diskar och torkar bord och smörj ofta in händerna med oparfymerad handkräm. Att arbeta länge i täta handskar inte heller bra för huden och kan ge upphov till handeksem, använd en tunn bomullsvante under för att förebygga besvär. 
  • Arbetstider Arbetar du mer än tre timmar mellan kl 22.00-06.00 så ska det genomföras en medicinsk kontroll (för mer information se nedan) eftersom detta kan innebära en stor skaderisk om du tillexempel har diabetes.
  • Buller – Prata med din chef och ditt skyddsombud om vilka möjligheter som finns att minska buller från till exempel grytor i köket eller hög musik. 
  • Fysisk belastning Som servitör/servitris är det bra att genomföra pausrörelser flera gånger per dag. Det är även viktigt att ha bra arbetsskor vid ett stående och gående arbete. För mer information om kroppen, läs under rörelseapparaten. 

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som servitör och servitris bör kontakta eller studie- och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Medicinsk kontroll

I vissa arbetsuppgifter finns det risker, till exempel, damm, starkt allergiframkallande ämnen eller vibrationer från maskiner. Eller så är det viktigt att man inte blir sjuk så under sitt arbete för att det kan utgöra en fara för ens arbetskamrater eller allmänheten. I båda fallen måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll av den som ska utföra arbetet. Det innebär att man får träffa en läkare som undersöker en och gör en bedömning om man av medicinska eller andra skäl får utföra arbetsuppgiften. Om svaret är ja, får man ett så kallat tjänstbarhets-intyg eller behörighet.

En person som inte har sådant tjänstbarhetsintyg eller som inte har behörighet får enligt lagen inte arbeta med den aktuella arbetsuppgiften (eller kan inte påbörja utbildningen).

Den medicinska kontrollen är till för att ta reda på om den undersökte av hälsoskäl bör utföra arbetet och har tillräckliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet. 

För mer info se sidan om medicinska kontroller.

Jobba frisk inom hantverk och restaurang

Vill du jobba inom restaurang eller hantverk? Då är det här en film som kan vara intressant för dig.

Senast ändrad 2022-07-13

Publicerad: 2020-05-15