Personlig assistent

Som personlig assistent hjälper du personer med funktionsnedsättningar som har stöd genom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Hjälpen som du ska ge kan därför variera stort och ska anpassas så att den som får hjälp i så hög utsträckning som möjligt kan leva som alla andra.

Din arbetsplats är där brukaren (personen som får hjälp) befinner sig, till exempel ett hem, en arbetsplats och de fritidsaktiviteter som brukaren deltar i. Stödet du ger ska anpassas efter brukarens behov och önskningar. Arbetet varierar och innebär olika påfrestningar beroende på brukarens behov, långa arbetspass och nattskift kan förekomma.

Vilka är riskerna?

  • Allergiframkallande ämnen – Eftersom du arbetar i brukarens hem så finns det risk att utsätts för olika allergiframkallande ämnen till exempel pälsdjur eller kvalster.
  • ArbetstiderObekväma arbetstider kan rubba dygnsrytm och sömn, vilket kan vara en särskild risk om du har diabetes.
  • Hot och våld – Hotfulla situationer kan förekomma vid arbete med brukare som är utåtageranden. Risken för farliga situationer och våld är större om du arbetar själv.
  • Fysisk belastning – Arbetet kan vara rörligt och varierat men också innehålla en del fysiskt tunga moment så som personförflyttningar, påklädning och annat. Lyft kan förekomma även arbete med ryggen framåtböjd eller armarna framsträckta vilket ger en stor belastning på ryggen, skuldra och nacke.
  • Våtarbete och kemiska ämnen - Arbetet kan innebära att händerna är i kontakt med vatten, rengöringsmedel eller blir fuktiga av att man använder skyddshandskar under längre perioder. Rengörings- och desinfektionsmedel kan orsaka luftvägsbesvär.

Förebygg och undvik

Om du har diabetes och arbetet kommer att innebära nattarbete, bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att det här yrket. Rådgör med din läkare och fråga arbetsgivaren om hur arbetet kan fungera för dig.
Din arbetsgivare ska göra en riskbedömning av det arbete som du ska utföra. Lämpliga åtgärder ska vidtas om det behövs. Det är viktigt att du följer arbetsgivarens anvisningar och rekommendationer så att du arbetar säkert.

  • Arbetstider – Det finns regler för skiftarbete men även för din rätt till pauser och måltider. Det ser annorlunda ut när man arbetar i någons hem jämfört med arbetsplatser där det går att ha gemensamma rutiner för paus och lunch.
  • Hot och våld – Arbetsplatser ska utformas och ha rutiner som förebygger risken för hot och våld. Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning, alla åtgärder som behövs ska vidtas, så att farliga situationer inte uppkommer.
  • Fysisk belastning – Arbetsgivaren ska bistå med möjlighet att träna in skonsam arbetsteknik och att lämpliga hjälpmedel finns på plats. Belastningen kan också minska genom att eventuella kollegor hjälps åt på bra sätt., se filmen Ergonomi inom vård och omsorg (länk).
  • Våtarbete och kemiska ämnen - Smörj ofta in händerna med mjukgörande, oparfymerad handkräm före och efter jobbet samt använd engångshandskar. Att arbeta länge i täta handskar inte heller bra för huden och kan ge upphov till handeksem. Vid längre arbete med handskar kan en tunn bomullsvante under handsken förebygga besvär

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som personlig assistent bör kontakta studie- eller yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Senast ändrad 2023-12-19

Publicerad: 2023-12-19

Fotograf/Illustratör: Storyset.com