VVS-montör/rörmokare /rörläggare

VVS-montör kallades tidigare rörmokare. VVS står för värme, vatten och sanitet. Som VVS-montör planerar du ofta själv din arbetsdag. Arbetet innebär bland annat installation, reparation och service på rör och annan utrustning för värme, vatten och avlopp exempelvis i bostäder, kontor, sjukhus eller arbete i en industri. Vid installationer i nybyggen krävs att du kan tolka ritningar och tekniska underlag för datorstyrda värme- och kylanläggningar. Du behöver även vara praktiskt lagd och till exempel behärska flera svets- och fogningsmetoder. Yrket innebär i regel beredskap med jour under nätter och helger för att ta hand om akuta vatten- och avloppsläckage.

Vilka är riskerna?

  • Arbete med obekväma arbetsställningar - Arbete i trånga utrymmen och överbelastning på enskilda kroppsdelar kan ge besvär i muskler och leder. Rör och kanaler placerade i tak kan medför obekväma arbetsställningar när armarna under längre tid hålls ovan axelhöjd.
  • Damm och kemiska ämnen – Luftvägarna kan irriteras av damm och svetsrök. Svetsrök är cancerframkallande. Indirekt upphettning av isolering och plastmaterial kan innebära att giftiga gaser med exempelvis isocyanater avges som kan orsaka astma.
  • Allergiframkallande kemiska ämnen - Regelbunden hudkontakt med metall, till exempel nickel och krom, kan ge allergiskt kontakteksem.
  • Buller och vibrationer - Vid större monteringsuppdrag finns risk för exponering för buller och vibrationer från handhållna maskiner.

Förebygg och undvik

Om du har eller hade atopiskt eksem när du var liten, kan du få besvär om du utbildar dig till VVS-montör. Regelbunden kontakt med vissa metaller och allergiframkallande luftburna kemiska ämnen kan ge allergiska besvär. Diskutera med din läkare hur det kan fungera för dig.

  • Damm och kemiska ämnen– Arbeta med bra rutiner. Som sista tillfälliga utväg kan du använda personlig skyddsutrustning mot farliga partiklar och gaser.
    Om du arbetar med plaster som hettas upp eller vissa lim som avger isocyanater, måste arbetsgivaren göra en riskbedömning och ordna en så kallad medicinsk kontroll för att förhindra att du blir sjuk. Det innebär att du får träffa en läkare som undersöker dig, gör tester och tar eventuella prover. En läkare bedömer om du är frisk och har lämpliga förutsättningar för yrket, en så kallad tjänstbarhetsbedömning.
  • Buller och vibrationer – Lämpliga hörselskydd kan behövas när verktyg används. Om du arbetar med kollegor, kan det vara viktig att välja hörselkåpor som skyddar mot höga ljud, men släpper igenom tal. Det finns begränsningar i den tid som en arbetstagare får använda vibrerande verktyg. Överskrids dessa tider måste en särskild utredning göras för att konstatera om arbetet är säkert. Om du har en sjukdom som påverkar muskler eller nerver, till exempel diabetes är det extra viktigt att du har koll på att de verktyg som du använder inte överskrider begränsningen som finns för vibrationer. 

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som snickare och träarbetare bör kontakta eller studie- eller yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Medicinsk kontroll

I vissa arbetsuppgifter finns det risker, till exempel, damm, starkt allergiframkallande ämnen eller vibrationer från maskiner. Eller så är det viktigt att man inte blir sjuk så under sitt arbete för att det kan utgöra en fara för ens arbetskamrater eller allmänheten. I båda fallen måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll av den som ska utföra arbetet. Det innebär att man får träffa en läkare som undersöker en och gör en bedömning om man av medicinska eller andra skäl får utföra arbetsuppgiften. Om svaret är ja, får man ett så kallat tjänstbarhets-intyg eller behörighet.

En person som inte har sådant tjänstbarhetsintyg eller som inte har behörighet får enligt lagen inte arbeta med den aktuella arbetsuppgiften (eller kan inte påbörja utbildningen).

Den medicinska kontrollen är till för att ta reda på om den undersökte av hälsoskäl bör utföra arbetet och har tillräckliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet. 

För mer info se sidan om medicinska kontroller.

Senast ändrad 2023-10-03

Publicerad: 2020-05-15