Skogsarbetare/Skogsbrukare

Skogsarbete och skogsbruk är ett rörligt arbete och innebär att man är mycket utomhus i alla väder och arbetet passar den som trivs med att röra sig i naturen. Som skogsarbetare arbetar du med skogsvård under olika årstider och i det ingår såväl manuell motorburen röjning och avverkning som nyplantering.

Vilka är riskerna? 

 • Allergiframkallande ämnen – Är du allergisk mot pollen och växter kan arbetet innebära att du får besvär av att vistas ute vissa årstider. Skogsarbetare kan också i arbetet riskera utveckla en allergi. Näsan kan börja rinna, ögonen klia och det kan bli svårt att andas.
 • Skaderisk – Vid trädfällning i skogen finns en olycksrisk samt på vintern kan det vara isigt och därmed halkigt i skogen. Att hantera röjsåg eller motorsåg kan också innebära en olycksrisk och det finns därför krav på körkort för motorsåg.
 • Kemiska ämnen – Skogsarbete kan innebära kontakt med bekämpningsmedel mot ogräs och skadedjur och insekter.
 • Vibrationer - Vibrationer kommer från handhållna maskiner och förekommer när du använder röjsåg och motorsåg. Du kan få besvär som domningar och stickningar i händerna.
 • Buller – Vid skogsarbete med maskiner förekommer höga ljud och risk för hörselskada.
 • Kyla/ Värme – Att vistas utomhus året runt innebär att du utsätter dig för både kyla och värme, och kyla kan till exempel försämra astma.

Förebygg och undvik

 • Skaderisker – Det är viktigt att utföra trädfällning på ett säkert sätt och att använda skyddsutrustning som skyddshjälm, ögonskydd, skyddsbyxa med sågskydd och skyddsskor med stålskyddshätta. På vintern är skor med brodd ett bra skydd för att inte halka i skogen.
 • Kemiska ämnen – För att skydda sig mot kemiska ämnen är det viktigt att använda skyddsutrustning som andningsskydd och skyddshandskar.
 • Vibrationer– Undvik arbeta med vibrerande maskiner under långa stunder. Ta pauser och dela upp arbetet under dagen. Om du arbetar med vibrerande maskiner måste arbetsgivaren ordna med regelbundna så kallade medicinska kontroller. Vid en sådan kontroll undersöker en läkare att din kropp klarar av att arbeta med sådana verktyg. När vibrerande verktyg används är det viktigt att viktigt att ta reda på hur lång tid verktyget kan användas utan att det överskrider de gränser som finns uppsatta av Arbetsmiljöverket. Om du har en sjukdom som påverkar muskler eller nerver, till exempel diabetes är det extra viktigt att du har koll på att de verktyg som du använder inte överskrider begränsningen som finns för vibrationer. 
 • Buller – Använd hörselskydd när du använder maskiner som avger ljud.
 • Kyla/Värme - Vid värme kan det finns behov att dricka extra mycket vätska samt skydda huden mot solen. På vintern är det viktigt att klä sig varmt och se till att inte förfrysa händer, fötter och ansikte.

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som skogsarbetare/skogsbrukare  bör kontakta eller studie- eller yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola.