Parkeringsvakt

Som parkeringsvakt ser du till att parkeringsregler följs och att de som parkerar betalar parkeringsavgift. Du kan jobba i garage eller utomhus där du tar dig runt till fots eller med bil. Parkeringsvakter kan arbeta tillsammans med en kollega eller ensam. Parkeringsövervakning utförs dygnet runt och kan därför innebära kvälls- och nattarbete, men de flesta parkeringsvakter arbetar dagtid. I jobbet som parkeringsvakt träffar du många människor vilket gör att det är en fördel att vara serviceinriktad, kunna kommunicera och också kunna hantera konflikter.

Vilka är riskerna?

  • Hot och våld – Hotfulla situationer kan förekomma i samband med att parkeringsvakten utfärdar parkeringsanmärkningar till personer som inte följer parkeringsreglerna. Risken för att farliga situationer och våld uppstår är större vid ensamarbete.
  • Fysisk belastning –  Som parkeringsvakt, beroende på var ditt område är, går och står du hela dagarna vilket kan vara påfrestande för kroppen. Du kan också vara bilburen vilket gör ditt arbete mer stillasittande

Förebygg och undvik

  • Hot och våld – Arbetsplatsen ska anpassas och ha rutiner för att förebygga hot och våld. Arbetsgivaren är skyldig att riskbedöma och vidta åtgärder för att förebygga att farliga situationer uppstår i arbetet.
  • Fysisk belastning – Det är viktigt att ha bra arbetsskor vid ett stående och gående arbete. För mer information om kroppen, läs under rörelseapparaten.

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som parkeringsvakt kan kontakta studie- eller yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola.

Senast ändrad 2024-05-29

Publicerad: 2024-05-29

Fotograf/Illustratör: www.storyset.com