Utbildningen samiska näringar

Inriktning

Inga inriktningar

Exempel på yrken 

Renskötare, samisk hantverkare, guide till natur-, kultur- och matupplevelser inom besöksnäringen

Exempel på risker i yrket

Arbete på oregelbundna tider; arbete på vibrerande fordon; kontakt med djur, pollen; tunga lyft; arbete med sned/böjd/vriden rygg; stress; stillasittande arbete

Exempel på hälsobesvär i yrket

Rygg-nackbesvär; allergi; rinit; astma; eksem

Senast ändrad 2021-06-15

Fotograf/Illustratör: Ezioman, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons colorized