VVS- och fastighetsprogrammet

Inriktning

  • Fastighet
  • Kyl- och värmepumpsteknik
  • Ventilationsteknik (ventilation from 1 juli 2021)
  • VVS

Exempel på yrken 

Fastighetstekniker, industrimontör, isoleringsmontör, kyl- och värmepumpsmontör, VVS-montör, ventilationsmontör

Exempel på risker i yrket 

Arbete med vibrerande verktyg, slag och stötar; arbete med lyfta armar/ i och under knähöjd; tunga lyft; arbete med sned/böjd/vriden rygg; kemikalier och partiklar; arbete på oregelbundna arbetstider; stress

Exempel på hälsobesvär i yrket 

Besvär från händer och armar; rygg-nackbesvär; allergi; rinit; astma; eksem

Senast ändrad 2021-06-15

Fotograf/Illustratör: Mitchell Luo on Unsplash