VVS- och fastighetsprogrammet

Inriktning

  • Fastighet
  • Kyl- och värmepumpsteknik
  • Ventilationsteknik 
  • VVS

Exempel på yrken 

Fastighetstekniker, industrimontör, isoleringsmontör, kyl- och värmepumpsmontör, VVS-montör, ventilationsmontör

Exempel på risker i yrket 

Arbete med vibrerande verktyg, slag och stötar; arbete med lyfta armar/ i och under knähöjd; tunga lyft; arbete med sned/böjd/vriden rygg; kemikalier och partiklar; arbete på oregelbundna arbetstider; stress

Exempel på hälsobesvär i yrket 

Besvär från händer och armar; rygg-nackbesvär; allergi; rinit; astma; eksem

Senast ändrad 2023-10-03

Publicerad: 2020-11-13

Fotograf/Illustratör: storyset.com