Ställningsbyggare/Ställningsmontör

Ställningsbyggare monterar hela ställningar från grunden med stålrör och träplank eller monterar färdiga ställningssystem som anpassas efter vad ställningen ska användas till och vilka arbeten som ska utföras. Det är mycket viktigt med säkerhet och noggrannhet i jobbet eftersom man arbetar på höga höjder, men arbeten på marknivå kan också förekomma.

Vilka är riskerna

I yrket som ställningsbyggare är riskerna många och därför är säkerhetstänkande och noggrannhet viktiga delar i arbetet.   

  • Vibrationer - vid montering av stålrör kan handhållna vibrerande maskiner som borrmaskin, och mutterdragare användas. Hammare kan också förekomma i arbetet för manuella arbeten som att hamra in klämmor (stål mot stål). 
  • Buller - vid arbete som ställningsbyggare kan det förekomma höga ljudnivåer vid manuella arbeten eller vid användning av maskiner.  
  • Fysisk belastning - I arbetet förekommer det att man lyfter och bär tunga saker. Arbetet kan ske med armarna framsträckta och/eller uppsträckta vilket belastar nacke, axlar, armar och rygg en hel del.

Förebygg och undvik

Ställningsbyggare har varierade arbetsuppgifter på olika projekt och på olika arbetsplatser och av den anledningen kan man dagligen ställas inför olika risker i arbetet. Det är viktigt att skydda sig och arbeta säkert.  

  • Vibrationer - När vibrerande verktyg används kan medicinska kontroller behövas. Arbetsgivaren ska ta reda på hur lång tid verktyget kan användas utan att det överskrider de gränser som finns uppsatta av Arbetsmiljöverket. Om du har en sjukdom som påverkar muskler eller nerver till exempel diabetes är det extra viktigt att du har koll på att de verktyg som du använder inte överskrider begränsningen som finns för vibrationer 
  • Buller -  Använd hörselskydd när du använder maskiner som avger ljud eller använder olika typer av hamrande verktyg. 
  • Fysisk belastning - Belastningen kan minska genom att du får möjlighet att använda de lyfthjälpmedel som finns, arbeta lugnt och metodiskt och träna in en skonsam arbetsteknik.

Vill du veta mer?

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som ställningsbyggare bör kontakta studie- eller yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Senast ändrad 2023-10-25

Publicerad: 2023-10-25

Fotograf/Illustratör: www.storyset.com