Elektriker

Elektriker installerar och reparerar allt från elnät till hissar och tvättmaskiner. Elektricitet är dock inte det enda som är riskabelt i jobbet. Man kan också få eksem och astma, men det går att minska risken för att drabbas. Säkerheten är viktig och kräver att du är noggrann.

Vilka är riskerna?

  • Vibrationer -Hand-armvibrationer kommer från maskiner som man håller med ett kraftigt handgrepp, till exempel slagborrmaskiner som till exempel används när man ska montera ledningar på betongväggar. Vibrationerna kan ge besvär som domningar och stickningar i händerna.   
  • Damm och kemiska ämnen - Som installationselektriker kan du utsättas du för byggdamm när du monterar ledningar på större byggarbetsplatser, något som kan ge eller försämra astma. Arbetar du med att till exempel installera diskmaskiner i bostäder är dammexponeringen mycket mindre. Om du som elektriker arbetar med att löda och limma kan det innebära att du utsätts för kemiska ämnen som kan framkalla allergi, eksem eller andra reaktioner i hud och luftvägar.
  • Allergiframkallande ämnen. Som elektriker är man ständigt i kontakt med olika metaller som kan ge allergiska besvär. 
  • Nötande arbete - Huden på händerna nöts när man drar elledningar och använder olika handverktyg. I dammiga miljöer på byggarbetsplatser riskerar man att få eksem av damm som fastnar på huden. Har du känslig hud riskerar den att bli torr, röd och fjällig med sprickor och blåsor som kliar.   

Så här kan du förebygga problem 

Det säkraste sättet att undvika hälsoproblem är att välja ett arbetsområde där du sällan kommer i kontakt med till exempel byggdamm. Att reparera och underhålla elektriska maskiner är uppgifter där du slipper de dammiga miljöer som till exempel installationselektrikern ofta jobbar i. Om du är atopiker eller har haft böjveckseksem som barn bör du prata med din läkare om vad som gäller för dig. 

  • Vibrationer - Om du arbetar med vibrerande verktyg så ska din arbetsgivare se till att riktlinjerna för hur länge arbetet får pågå följs. Om du arbetar med vibrerande maskiner måste arbetsgivaren ordna en så kallad medicinsk kontroll för att du inte ska skadas av vibrationerna. Det innebär att du regelbundet får träffa en läkare som undersöker dig. Om du har en sjukdom som påverkar muskler eller nerver, till exempel diabetes är det extra viktigt att du har koll på att de verktyg som du använder inte överskrider begränsningen som finns för vibrationer. 
  • Damm och kemiska ämnen – Använd andningsskydd som skyddar mot damm. Om du utsätts för isocyanater när du löder eller använder lim med  cyanoakrylat finns det krav på medicinska kontroller med tjänstbarhetsbedömning för att förhindra att du blir sjuk. 
  • Allergiframkallande ämnen - Om du har haft böjveckseksem som liten så har du större risk att utveckla allergier mot till exempel metallen som en elektriker kommer i kontakt med. Du kan använda handskar för att minska direktkontakt med metall.
  • Nötande arbete - Smörj händerna med en mjukgörande oparfymerad kräm före och efter jobbet och på raster. Har du haft handeksem tidigare kan jobbet göra att eksemet kommer tillbaka. Använd skyddshandskar så ofta det är möjligt, speciellt när du använder lim som kan framkalla eksem.  

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som elektriker bör du kontakta studie - och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola.

 

Medicinsk kontroll

I vissa arbetsuppgifter finns det risker, till exempel, damm, starkt allergiframkallande ämnen eller vibrationer från maskiner. Eller så är det viktigt att man inte blir sjuk så under sitt arbete för att det kan utgöra en fara för ens arbetskamrater eller allmänheten. I båda fallen måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll av den som ska utföra arbetet. Det innebär att man får träffa en läkare som undersöker en och gör en bedömning om man av medicinska eller andra skäl får utföra arbetsuppgiften. Om svaret är ja, får man ett så kallat tjänstbarhets-intyg eller behörighet.

En person som inte har sådant tjänstbarhetsintyg eller som inte har behörighet får enligt lagen inte arbeta med den aktuella arbetsuppgiften (eller kan inte påbörja utbildningen).

Den medicinska kontrollen är till för att ta reda på om den undersökte av hälsoskäl bör utföra arbetet och har tillräckliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet. 

För mer info se sidan om medicinska kontroller.

Senast ändrad 2023-06-22

Publicerad: 2020-05-15

Fotograf/Illustratör: https://storyset.com/