Elektriker

Elektriker installerar och reparerar allt från elnät till hissar och tvättmaskiner. Strömmen är dock inte det enda som är riskabelt i jobbet. Man kan också få eksem och astma, men det går att minska risken för att drabbas.

Vilka är riskerna?

  • Vibrationer -Hand-armvibrationer kommer från maskiner som man håller med ett kraftigt handgrepp, till exempel slagborrmaskiner. Vibrationerna kan ge besvär som domningar och stickningar i händerna.   
  • Damm och kemiska ämnen -Installationselektriker arbetar ofta på byggplatser eller med renoveringar där det finns ångorfrån kemikalier och byggdamm, något som kan ge eller försämra astma. Lim kan framkalla allergi, både på huden och i luftvägarna. Om man arbetar med cyanoakrylatlim riskerar man att utveckla svår astma och eksem.  
  • Nötande arbete-Huden på händerna nöts när man drar elledningar och använder olika handverktyg. I dammiga miljöer på byggarbetsplatser riskerar man att få eksem av damm som fastnar på huden. Har du känslig hud riskerar den att bli torr, röd och fjällig med sprickor och blåsor som kliar.   

Så här kan du förebygga problem 

Om du har eller har haft astma eller eksem, (atopiskt eksem, böjveckseksem) när du var liten bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att bli elektriker. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig. Det säkraste sättet att undvika hälsoproblem är att välja ett arbetsområde där du sällan kommer i kontakt med till exempel byggdamm. Att reparera och underhålla elektriska maskiner är uppgifter där du slipper de dammiga miljöer som till exempel installationselektrikern ofta jobbar i.   

  • Fysisk belastning - I alla yrken finns det risk för belastningsskador. För att minimera risken att utveckla skador i kroppen ska man som arbetstagare ges information om hur man belastar kroppen skonsamt, hur arbetshjälpmedel används och möjlighet att (förutom raster) ta det man kallar mikropauser i arbetet. Det är även viktigt att ha bra arbetsskor vid ett stående och gående arbete. För mer information om kroppen, läs under rörelseapparaten. 
  • Vibrationer - Undvik att arbeta med vibrerande maskiner under långa stunder. Ta pauser och dela upp arbetet med vibrerande maskiner under dagen.  Om du arbetar med vibrerande maskiner måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll.  Det innebär regelbundna undersökningar av läkare för att förhindra  att du skadas av vibrationerna.    
  • Damm och kemiska ämnen– Använd andningsskydd som skyddar mot damm som du annars andas in. Arbetar du med kemiska ämnen som cyanoakrylater  finns det krav på medicinska kontroller, för att förhindra att du blir sjuk. För att du ska få arbeta med cyanoakrylater måste en läkare göra en så kallad medicinsk kontroll av din hälsostatus och utfärda ett godkänt tjänstbarhetsintyg för arbetet. Har du astma finns det begränsningar i hur mycket du får arbeta med cyanoakrylatlim. 
  • Nötande arbete - Smörj händerna med en mjukgörande oparfymerad kräm före och efter jobbet och på raster. Har du haft handeksem tidigare kan jobbet göra att eksemet kommer tillbaka. Använd skyddshandskar så ofta det är möjligt, speciellt när du använder lim som kan framkalla eksem.  

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som elektriker bör du kontakta studie-och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola.

Medicinsk kontroll

I vissa arbetsuppgifter finns det risker, till exempel, damm, starkt allergiframkallande ämnen eller vibrationer från maskiner. Eller så är det viktigt att man inte blir sjuk så under sitt arbete för att det kan utgöra en fara för ens arbetskamrater eller allmänheten. I båda fallen måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll av den som ska utföra arbetet. Det innebär att man får träffa en läkare som undersöker en och gör en bedömning om man av medicinska eller andra skäl får utföra arbetsuppgiften. Om svaret är ja, får man ett så kallat tjänstbarhets-intyg eller behörighet.

En person som inte har sådant tjänstbarhetsintyg eller som inte har behörighet får enligt lagen inte arbeta med den aktuella arbetsuppgiften (eller kan inte påbörja utbildningen).

Den medicinska kontrollen är till för att ta reda på om den undersökte av hälsoskäl bör utföra arbetet och har tillräckliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet. 

För mer info se sidan om medicinska kontroller.

Senast ändrad 2021-05-14

Fotograf/Illustratör: Matton