Parkarbetare/Trädgårdsanläggare

Som parkarbetare och trädgårdsanläggare arbetar man med praktiska uppgifter för att sköta och anlägga exempelvis parker, lek- och idrottsplatser. Då arbetet vanligtvis är utomhus kan arbetsuppgifterna variera med årstiderna, på sommarhalvåret kan det handla om att sköta grönytor och växter, och på vintern kan det handla om att röja snö eller sköta underhåll. Ofta används olika verktyg och maskiner för att kunna lösa arbetsuppgifterna.

Vilka är riskerna?

Damm - Beroende på väder och arbetsuppgifter så kan det finnas arbetsmoment där det förekommer damm från exempelvis torrt grus och jord. Damm kan vara irriterande för luftvägarna.

Allergiframkallande och kemiska ämnen - Det kan förekomma användning av bekämpningsmedel, och om detta används är det viktigt att ta reda på hur det ska hanteras och om det ska användas skyddsutrustning.

Vibrationer - Vissa moment innebär arbete med vibrerande verktyg, och detta kan påverka muskler, nerver och kärl i händer och underarmar. Vibrationsskador kan bli kroniska och smärtsamma och göra att händernas funktion försämras. Om du har en sjukdom som påverkar muskler eller nerver, till exempel diabetes, är du extra känslig för detta.

Förebygg och undvik.

Damm - Vid dammande moment är det viktigt att använda rätt andningsskydd. Tänk på att det är bäst att vara slätrakad för att masken ska sluta tätt mot ansiktet och fungera så bra som möjligt.

Allergiframkallande och kemiska ämnen - Om kemiska produkter används som kräver skyddsutrustning är det viktigt att följa anvisningarna

Vibrationer - När vibrerande verktyg och maskiner används ska din arbetsgivare se till att du inte utsätts för en skadlig mängd vibrationer. Om du har en sjukdom som påverkar muskler eller nerver, till exempel diabetes, är detta extra viktigt.

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som snickare och träarbetare bör kontakta eller studie- eller yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Senast ändrad 2023-06-02

Publicerad: 2023-02-28