Bergarbetare inom bygg och anläggning och i gruva

Bergarbetaren kan arbeta både i gruvor och i dagbrott ovan jord. Arbetet kan både vara fysiskt och/eller innebära att man kör en maskin.

Vilka är riskerna? 

  • Kyla - Bergarbete kan vara kallt under vintern och i vissa gruvmiljöer. Detta kan vara påfrestande för andningen om man redan har astma

  • Damm och kemiska ämnen - När man spränger bildas damm och gaser som kan var skadliga att andas in. Stendamm virvlar upp och maskinerna avger dieselavgaser. Allt detta är påfrestande för luftvägarna och om du redan har astma kan den försämras.

  • Vibrationer – Som bergarbetare exponeras man för vibrationer som kan komma från både både fordon och handhållna maskiner och verktyg. Att till exempel hålla borrmaskiner med ett kraftigt handgrepp kan vara påfrestande för händer och armar som utsätts för så kallade hand-armvibrationer. Den som under lång tid arbetar i ett fordon som skakar, utsätts för vibrationer och riskerar att få besvär från exempelvis rygg och nack. Eftersom det är hela kroppen som utsätts så kallas detta för helkroppsvibrationer. När vibrerande verktyg används är det viktigt att viktigt att ta reda på hur lång tid verktyget kan användas utan att det överskrider de gränser som finns uppsatta av Arbetsmiljöverket. Om du har en sjukdom som påverkar muskler eller nerver, till exempel diabetes är det extra viktigt att du har koll på att de verktyg som du använder inte överskrider begränsningen som finns för vibrationer.

  • BullerBuller och höga ljud från till exempel maskiner och sprängningar, kan skada hörseln. 

  • Arbetstider - Arbete i gruvor och tunnlar innebär i regel skiftarbete. Skiftarbete påverkar dygnsrytmen och eventuellt sömnen. Det kan också vara svårt att äta regelbundet, något som är viktigt för till exempel diabetiker.

Så här kan du förebygga problem 

Om du har astma eller diabetes bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att bli bergarbetare. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig.

  • Damm och kemiska ämnen – Använd andningsskydd som skyddar mot damm, avgaser och spränggaser när det behövs. Du kan behöva bära en gasvarnare under arbetet. Om man regelbundet utsätts för stendamm i sitt arbete ska man genomgå en så kallad medicinsk kontroll för att förhindra att man blir sjuk av arbetet. Det innebär att du regelbundet träffar en läkare. Arbete med stendamm som innehåller kvarts kräver att du har friska lungor.
  • Vibrationer – På grund av skaderisken finns det regler för hur länge man får använda olika maskiner och verktyg som vibrerar. Det är viktigt att du följer tidsgränserna. Om du arbetar med vibrerande maskiner eller fordon måste arbetsgivaren ordna en så kallad medicinsk kontroll för att du inte ska skadas av vibrationerna. Det innebär att du regelbundet får träffa en läkare som undersöker dig. 
  • Arbetstider – Om du har nattarbete måste arbetsgivaren också ordna med en medicinsk kontroll för att kontrollera om du löper särskilda risker genom nattarbete.
  • Buller - Använd hörselskydd som tillåter att du kan kommunicera med din kollegor. 
  • Nötande arbete - Handskar skyddar mot kyla, fukt och damm och de påfrestningar som din hud kan utsättas för vid bergarbete.

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som bergarbetare bör du kontakta studie-och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

gruvarbetare bergsprängare anläggningsarbetare

Senast ändrad 2023-06-22

Fotograf/Illustratör: Matton