Bergarbetare inom bygg och anläggning och i gruva

Vilka är riskerna? 

 • Kyla - Bergarbetare utför ofta ett tungt arbete i kall luft, ovan eller under jord. Detta är påfrestande för andningen. Om man redan har astma kan den försämras i kylan. 

 • Damm och kemiska ämnen - När man spränger bildas damm och gaser som kan var skadliga att andas in. Stendamm virvlar upp och maskinerna avger dieselavgaser. Allt detta är påfrestande för andningen och om du redan har astma kan den bli sämre.

 • Vibrationer – Vibrationer kommer både från fordon, så kallade helkroppsvibrationer, och från maskiner som man håller med handen, så kallade hand-armvibrationer. Att hålla borrmaskiner med ett kraftigt handgrepp kan vara påfrestande för händerna och armarna. Den som utsätts för vibrationer i arbetet riskerar  att få besvär från exempelvis ryggen och nacken samt domningar och stickningar i händerna. 

 • Buller – Höga nivåer av buller, både från maskiner och sprängningar, kan skada hörseln. 

 • Arbetstider - Arbete i gruvor och tunnlar innebär oftast skiftarbete. Skiftarbete kan rubba dygnsrytmen och eventuellt sömnen. Det kan också vara svårt att hålla jämna mattider, något som är viktigt för till exempel diabetiker.

Så här kan du förebygga problem 

Om du har astma eller eksem eller har haft det när du var liten (atopiskt eksem, böjveckseksem) bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att bli bergarbetare. Har du haft handeksem tidigare kan jobbet som bergsarbetare göra att det kommer tillbaka. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig.

 • Kyla - Som bergarbetare arbetar du ofta utomhus, så se till att ha arbetskläder som är passar för vädret.
 • Damm och kemiska ämnen – använd andningsskydd som skyddar mot damm, avgaser och spränggaser som man annars andas in. Det kan ibland också finnas specifika gasvarnare som du bär under arbetet. Om du arbetar med stendamm måste arbetsgivaren ordna en så kallad medicinsk kontroll för att förhindra att du blir sjuk av arbetet. Det innebär att du får träffa en läkare som undersöker dig. Arbete med stendamm som innehåller kvarts kräver att du har friska lungor.
 • Fysisk belastning - I alla yrken finns det risk för belastningsskador. För att minimera risken att utveckla skador i kroppen ska man som arbetstagare ges möjlighet till att få information om hur man belastar kroppen skonsamt, hur arbetshjälpmedel används och möjlighet till att, förutom raster, ta det man kallar mikropauser i arbetet. Vid arbeten som innebär att man gör många små rörelser är det bra att ofta göra det man kallar för pausrörelser under arbetsdagen. Det är även viktigt att ha bra arbetsskor vid ett stående och gående arbete. För mer information om kroppen, läs under rörelseapparaten.
 • Vibrationer – Arbeta bara kortare stunder med vibrerande maskiner. Ta pauser och dela upp arbetet med vibrerande maskiner under dagen. 
  Om du arbetar med vibrerande maskiner eller fordon måste arbetsgivaren ordna en så kallad medicinsk kontroll för att du inte ska skadas av vibrationerna. Det innebär att du regelbundet får träffa en läkare som undersöker dig, gör tester och tar eventuella prover. 
 • Arbetstider – Om du har nattarbete måste arbetsgivaren också ordna med en medicinsk kontroll för att kontrollera om du löper särskilda risker genom nattarbete..
 • Buller - Använd hörselskydd.
 • Nötande arbete - Smörj händerna med en mjukgörande oparfymerad kräm efter jobbet och på raster. Handskar skyddar mot kyla, fukt och damm.

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som bergarbetare bör du kontakta studie-och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Senast ändrad 2021-05-15

Fotograf/Illustratör: Matton