Plåtslagare

Som plåtslagare arbetar man med att klä in tak och andra byggnadsdetaljer i plåt eller tillverka plåtföremål i en verkstad. Det finns många olika typer av arbetsuppgifter kopplat till plåtslageri, och det är vanligt att dela upp dem i tre olika yrkeskategorier; byggnads- och ventilationsplåtslagare, tunnplåtslagare och grovplåtslagare. De tre kategorierna har många likheter då det handlar om bearbetning av plåt, men det finns även stora skillnader bland annat när det gäller var arbetet utförs och vilken typ av plåt som används.

Vilka är riskerna?

Vibrationer - Vissa moment innebär arbete med vibrerande verktyg, och detta kan påverka muskler, nerver och kärl i händer och underarmar. Vibrationsskador kan bli kroniska och smärtsamma och göra att händernas funktion försämras

Buller - Det kan bullra från maskiner och vid bearbetning av plåten,vilket kan skada hörseln

Allergiframkallande och kemiska ämnen - I anslutning till vissa arbetsmoment används produkter som exempelvis lack, färg och lim vilka innehåller kemikalier. Vissa av kemikalierna är hälsofarliga då de kan ge exempelvis eksem och irritera luftvägarna , och för att arbeta säkert behövs kunskap och rätt utrustning.

Fysisk belastning Det är även bra att känna till att vissa arbetsmoment, exempelvis takläggning, kan innebär arbete i obekväma arbetsställningar

Förebygg och undvik

Vibrationer - Undvik att arbeta med vibrerande maskiner under långa stunder. Ta pauser och dela upp arbetet under dagen. Om du arbetar med vibrerande maskiner måste arbetsgivaren ordna regelbundna så kallade medicinska kontroller för att förhindra att du blir sjuk av arbetet. Det innebär att du får träffa en läkare som undersöker, gör tester och tar eventuella prover.

Buller - Använd hörselskydd.

Allergiframkallande och kemiska ämnen - Använd handskar och gärna långärmade arbetskläder för att inte få produkterna på huden. Använd andningsskydd om produkterna avger ångor som påverkar hälsan.

Fysisk belastning - Plåtslagare kan vara ett fysiskt krävande arbete och kan vara påfrestande för kroppen. För att minimera risken att utveckla skador är det bra att planera så att arbetsuppgifterna varierar under dagen. Använd även utrustning som kan underlätta arbetet och förhindra skador på kroppen.

För mer information om kroppen, läs under rörelseapparaten.

Handintensivt arbete - Arbetet som plåtslagare kan klassas som handintensivt, i sådana fall ska din arbetsgivare anordna en medicinsk kontroll. Det innebär regelbundna undersökningar för att förhindra att du skadas av det handintensiva arbetet.

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om yrket eller riskerna inom jobbet bör du kontakta studie-och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Senast ändrad 2023-06-30

Publicerad: 2023-06-30