Undersköterska

Undersköterska är från 1 juli 2023 en skyddad yrkestitel. Yrket kan variera stort beroende på var du arbetar. På en vårdavdelning på ett sjukhus delar undersköterskor ut medicin, hjälper till med på- och avklädning, serverar mat etc. I arbetsuppgifterna ingår vanligen även vissa mätningar och provtagning. Inom hemtjänsten kan det innebära att du hjälper brukaren med att laga mat, göra inköp, sköta hygien men även här ingår vårdande uppgifter som såromläggning och medicinering etc. Yrket innebär även journalföring och kontakt med anhöriga.

Vilka är riskerna?

  • Våtarbete – Sjuksköterskor tvättar ofta händerna och använder handsprit eftersom hygien är viktigt i arbetet. Det kan göra att man får handeksem eller att det eksem man redan har blir sämre. Tvål kan irritera skör hud.
  • Kemiska ämnen och strålning – Vissa specialistutbildningar till exempel ortopedsköterska, anestesisköterska och röntgensköterska innebär att du kan utsättas för isocyanater från plastgips eller från lim som används under operationer och joniserande strålning.

Förebygg och undvik

Om du har eller hade atopiskt eksem när du var liten, kan du få besvär om du utbildar dig till sjuksköterska eftersom du kommer att behöva tvätta och desinficera händerna ofta. Arbetet gör att eksemet kan komma tillbaka. Efter utbildningen finns det möjlighet att arbeta med rent administrativa uppgifter som till exempel forskning och undervisning. Diskutera med din läkare hur det kan fungera för dig.

  • Våtarbete - Smörj ofta in händerna med mjukgörande, oparfymerad handkräm före och efter jobbet samt använd engångshandskar. Att arbeta länge i täta handskar inte heller bra för huden och kan ge upphov till handeksem. Vid längre arbete med handskar kan en tunn bomullsvante under handsken förebygga besvär.
  • Kemiska ämnen och strålning – Arbeta med bra rutiner och använd personlig skyddsutrustning som effektivt skyddar dig.
    Om du arbetar med till exempel anestesigaser (lustgas), isocyanater och joniserande strålning måste arbetsgivaren göra en riskbedömning och ordna en så kallad medicinsk kontroll för att förhindra att du blir sjuk. Det innebär att du får träffa en läkare som undersöker dig, gör tester och tar eventuella prover. En läkare bedömer om du är frisk och har lämpliga förutsättningar för yrket, en så kallad tjänstbarhetsbedömning.

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som undersköterska bör kontakta studie- och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Medicinsk kontroll

I vissa arbetsuppgifter finns det risker, till exempel, damm, starkt allergiframkallande ämnen eller vibrationer från maskiner. Eller så är det viktigt att man inte blir sjuk så under sitt arbete för att det kan utgöra en fara för ens arbetskamrater eller allmänheten. I båda fallen måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll av den som ska utföra arbetet. Det innebär att man får träffa en läkare som undersöker en och gör en bedömning om man av medicinska eller andra skäl får utföra arbetsuppgiften. Om svaret är ja, får man ett så kallat tjänstbarhets-intyg eller behörighet.

En person som inte har sådant tjänstbarhetsintyg eller som inte har behörighet får enligt lagen inte arbeta med den aktuella arbetsuppgiften (eller kan inte påbörja utbildningen).

Den medicinska kontrollen är till för att ta reda på om den undersökte av hälsoskäl bör utföra arbetet och har tillräckliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet. 

För mer info se sidan om medicinska kontroller.

Senast ändrad 2023-02-28

Publicerad: 2023-01-11