Bilmekaniker

Här kan du läsa om yrkena; bilskadereparatörer,  personbils- lastbils- och maskinmekaniker . En bilmekaniker utför felsökningar, reparerar tekniska fel och utför service på bilar. I och med utvecklingen av fordonen så har även yrket förändrats och innebär allt mer arbete med teknisk avläsning och datorer.

Vilka är riskerna? 

  • Vibrationer - Hand-armvibrationer kommer från maskiner som man håller med ett kraftigt handgrepp, till exempel slående mutterdragare. Det kan vara påfrestande för händerna och armarna och man kan få besvär som domningar och stickningar i händerna.
  • Allergiframkallande ämnen När man svetsar uppstår svetsgaser som kan irritera luftvägarnaI vissa fall kan det leda till man får astma. Billack kan innehålla isocyanater som frigörs när den utsätts för värme till exempel när man slipar en lackad yta. Isocyanater är skadliga och man kan till exempel få nästäppa, irriterade ögon och svårigheter att andas, även när man kommit hem från jobbet.
  • Kemiska ämnen - Att jobba som bilmekaniker innebär hög risk för att få eksem eftersom man blir smutsig och hanterar oljor och starka rengöringsmedel.
  • Buller - Det kan bullra högt, både från maskiner och när man slår ut exempelvis bucklor i plåt vilket kan ge hörselskador.  

Så här kan du förebygga problem  

Om du har eller har haft astma eller eksem när du var liten (atopiskt eksem, böjveckseksem) bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att bli bilmekaniker. Har du haft handeksem tidigare kan jobbet göra att det kommer tillbaka. Om du har astma är det förbjudet för dig att ha arbetsuppgifter där det kan förekomma isocyanater. Alla bilmekaniker kommer inte i kontakt med isocyanater så har du det problemet så diskutera det med din lärare eller arbetsledare. Diskutera också med din läkare vad som gäller för dig. 

  • Vibrationer - Undvik att arbeta med vibrerande maskiner under långa stunder. Ta pauser och dela upp arbetet med den vibrerande maskinerna under dagen. Om du arbetar med vibrerande maskiner måste arbetsgivaren ordna med en så kalladmedicinsk kontrollDet innebär regelbundna undersökningar av läkare för att förhindra att du skadas av vibrationerna.
  • Allergiframkallande ämnen - Se till att skydda dig mot svetsgaser genom att använda andningsskydd, en så kalladfriskluftsmask. Om du arbetar med isocyanater måste arbetsgivaren ordna meden så kallad medicinsk kontroll för att förhindra att du blir sjuk. Det innebär att du kan få träffa en läkare som undersöker dig för att se om du kan få ett tjänstbarhetsintyg.
  • Kemiska ämnen - Smörj händerna med en mjukgörande oparfymerad kräm före och efter jobbet och på raster. Använd skyddshandskar så ofta som möjligt. Tyvärr går det inte alltid att använda handskar när man arbetar som mekaniker i fordons och maskinbranschen. 
  • Handintensivt arbete - Arbetet som mekaniker kan klassas som handintensivt. Om arbetet bedöms som handintensivt ska din arbetsgivare anordna en så kallad medicinsk kontroll. Det innebär regelbundna undersökningar för att förhindra att du skadas av det handintensiva arbetet. 
  • Buller - Använd hörselskydd. 

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som bilmekaniker bör du kontakta studie-och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

mekaniker fordonsmekaniker verkstadsarbetare skadereparatör traktormekaniker fordonstekniker

Senast ändrad 2023-06-02

Publicerad: 2020-05-14