Bilmekaniker

Här kan du läsa om yrkena; bilskadereparatörer,  personbils- lastbils- och maskinmekaniker .

Vilka är riskerna?  

  • Allergiframkallande ämnen När man svetsar uppstår svetsgaser som kan irritera luftvägarnaI vissa fall kan det leda till man får astma. Billacker kan innehålla isocyanater, som är mycket irriterande och man kan till exempel få nästäppa, irriterade ögon och svårt att andas, även när man kommit hem från jobbet.
  • Kemiska ämnen - Att jobba som bilmekaniker innebär hög risk för att få eksem eftersom man blir smutsig och hanterar oljor och starka rengöringsmedel.
  • Vibrationer - Hand-armvibrationer kommer från maskiner som man håller med ett kraftigt handgrepp, till exempel slående mutterdragare. Det kan vara påfrestande för händerna och armarna och man kan få besvär som domningar och stickningar i händerna.
  • Buller - Det kan bullra högt, både från maskiner och när man slår ut exempelvis bucklor i plåt vilket kan ge hörselskador.  

Så här kan du förebygga problem  

Om du har eller har haft astma eller eksem när du var liten (atopiskt eksem, böjveckseksem) bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att bli bilmekaniker. Har du haft handeksem tidigare kan jobbet göra att det kommer tillbaka. Om du har astma är det förbjudet för dig att ha arbetsuppgifter där det kan förekomma isocyanater. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig. 

  • Allergiframkallande ämnen - Se till att skydda dig mot svetsgaserna genom att använda andningsskydd, en så kalladfriskluftsmask. Om du arbetar med den isocyanater måste arbetsgivaren ordna meden så kallad medicinsk kontroll för att förhindra att du blir sjuk. Det innebär att du kan få träffa en läkare som undersöker dig för att se om du kan få ett tjänstbarhetsintyg.
  • Fysisk belastning - I alla yrken finns det risk för belastningsskador. För att minimera risken att utveckla skador i kroppen ska man som arbetstagare ges möjlighet till att få information om hur man belastar kroppen skonsamt, hur arbetshjälpmedel används och möjlighet att (förutom raster) ta det man kallar mikropauser i arbetet. Vid arbeten som innebär att man gör många små rörelser är det bra att ofta göra det man kallar för pausrörelser under arbetsdagen. Det är även viktigt att ha bra arbetsskor vid ett stående och gående arbete. För mer information om kroppen, läs under rörelseapparaten. 
  • Kemiska ämnen - Smörj händerna med en mjukgörande oparfymerad kräm före och efter jobbet och på raster. Använd skyddshandskar så ofta som möjligt. Tyvärr går det inte alltid att använda handskar när man arbetar som mekaniker i fordons och maskinbranschen. 
  • Handintensivt arbete - Arbetet som mekaniker kan klassas som handintensivt. Om arbetet bedöms som handintensivt ska din arbetsgivare anordna en så kallad medicinsk kontroll. Det innebär regelbundna undersökningar för att förhindra att du skadas av det handintensiva arbetet. 
  • Vibrationer - Undvik att arbeta med vibrerande maskiner under långa stunder. Ta pauser och dela upp arbetet med vibrerande maskiner under dagen. Om du arbetar med vibrerande maskiner måste arbetsgivaren ordna med en så kalladmedicinsk kontrollDet innebär regelbundna undersökningar av läkare för att förhindra att du skadas av vibrationerna.
  • Buller - Använd hörselskydd. 

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som bilmekaniker bör du kontakta studie-och yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Senast ändrad 2021-05-20

Fotograf/Illustratör: Matton