Takläggare

Att arbeta som takläggare kan vara uppdelat på olika moment. Vissa kan arbeta med tätskikt det vill säga isolera värme och se till att fuktskyddet fungerar som det ska medan andra kan arbeta på yttertaket och lägga takpannor. Detta görs på både helt nybyggda hus eller vid renovering av äldre hustak.

Vilka är riskerna

Vid tätskiktsarbete används takpapp för isolering. Detta brukar vanligtvis brännas med gasolbrännare för att fästa. Det tillsammans resulterar i luftföroreningar som kan vara irriterande för luftvägar och ögon. Andra material som plast kan också användas och svetsas samman.

  • Allergiframkallande ämnen: vid förbränning av takpapp kan olika luftföroreningar bildas som kan irritera luftvägar och ögon.
  • Kemiska ämnen: vid arbete med tätskikt kan olika kemiska produkter användas och som kan innehålla epoxi eller metylmetakrylat. Dessa är allergiframkallande och bör undvikas om du har astma och eksem.
  • Vibrationer: Hand- armvibrationer kommer från maskiner som man håller med ett kraftigt handgrepp, till exempel slående mutterdragare. Det kan vara påfrestande för händerna och armarna och man kan få besvär som domningar och stickningar i händerna. Som takarbete kan man arbeta med vibrerande handhållna maskiner vid för- och efterarbete både i plåt och i betong.

Förebygg och undvik

Om du har eller har haft astma eller eksem när du var liten (atopiskt eksem, böjveckseksem) bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att arbeta med som takläggare. Har du haft handeksem tidigare kan jobbet göra att det kommer tillbaka. Om du har astma är det förbjudet för dig att ha arbetsuppgifter där det kan förekomma någon form av härdplaster.

  • Allergiframkallande ämnen: Alla som kommer i kontakt med härdplaster ska genomgå läkarundersökning den så kallade medicinska kontroller innan arbetet påbörjas och det är arbetsgivarens ansvar att anordna det. Det innebär att du kan få träffa en läkare som undersöker dig för att se om du kan få ett tjänstbarhetsintyg. Man ska dessutom gå en härdplastutbildning innan man börjar arbeta med det för att få en ökad förståelse för risker och hur man skyddar sig på bästa sätt. Diskutera med din lärare och läkare om vad som gäller för dig.
  • Kemiska ämnen: Se till att skydda dig genom att använda skyddskläder, andningsskydd, ögonskydd och skyddshandskar. Ha på dig dessa under tiden som du arbetar med plaster och med förbränning av olika material. Det är under en sådan process som olika luftföroreningar kan bildas och kan vara skadliga för luftvägar och ögon.
  • Vibrationer: Undvik att arbeta med vibrerande maskiner under långa stunder. Ta pauser och dela upp arbetet med de vibrerande maskinerna under dagen. Om du arbetar med vibrerande maskiner måste arbetsgivaren ordna en så kallad medicinsk kontroll. Det innebär regelbundna undersökningar av läkare för att förhindra att du skadas av vibrationerna. 
    När vibrerande verktyg används är det viktigt att viktigt att ta reda på hur lång tid verktyget kan användas utan att det överskrider de gränser som finns uppsatta av Arbetsmiljöverket. Om du har en sjukdom som påverkar muskler eller nerver, till exempel diabetes är det extra viktigt att du har koll på att de verktyg som du använder inte överskrider begränsningen som finns för vibrationer. 

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som snickare och träarbetare bör kontakta eller studie- eller yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Senast ändrad 2023-06-22

Publicerad: 2023-02-28