Smed

Smed innefattar flera olika yrken som till exempel industrismed, konstsmed, guld- och silversmed. Du kan arbeta med konsthantverk i små verkstäder eller på byggplatser, stålverk eller plåtslagerier. En konstsmed är formgivare tillverkar exempelvis grindar, skulpturer och inredningsdetaljer. Inom industrin tillverkar du olika detaljer i metaller som rostfritt stål, svartjärn, aluminium och oftast ingår olika svets- och lödtekniker samt bearbetning av metall med hammare, valsar och gradsaxar. Smed ses ibland som ”tusenkonstnär” och arbetet ställer krav på din fysiska och kreativa förmåga samt kunskaper om olika material och konstruktioner.

Vilka är riskerna?

Rök och kemiska ämnen – Att jobba som smed innebär att du utsätter dig för rök och gaser vid upphettningen av metaller. Svetsrök innehåller mycket små partiklar (nano- och ultrafina partiklar) och gaser som till exempel kolmonoxid. Om du svetsar i lackade ytor kan färgen avge isocyanater. Exponeringen kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, ge upphov till hosta och slem och försämra sjukdomar som man redan har i luftvägarna. Vissa ämnen i röken kan orsaka lungsjukdomarna KOL och astma. Att svetsa i rostfritt stål och aluminium kan även påverka finmotoriken i händerna.

Vibrationer – Hand-armvibrationer från handhållna maskiner kan förekomma. Du utsätt också för kraftiga stötar och slag när du använder hammare och slår mot metall. Du kan få besvär som domningar och stickningar i händerna.

Buller – Vid smidesarbete kan det uppstå höga ljud med risk för hörselskada.

Värme – Att vistas nära eldstad innebär att du utsätter dig för värme och det finns också en risk för att bränna sig på glödhet metall.

Strålning – Vid svetsning avges ibland kraftig uv-strålning som kan skada synen.

Förebygg och undvik

Om du har astma och/eller är allergisk, eller har haft böjveckseksem (atopiskt eksem) när du var liten bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att utbilda dig till smed. Diskutera med din läkare vad som gäller för dig.

Rök och kemiska ämnen – För att skydda sig mot kemiska ämnen är det viktigt att använda skyddsutrustning som fläktmatat andningsskydd  och skyddshandskar. Om isocyanater bildas när du svetsar, gäller särskilda regler. Då måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll. Det innebär att du får träffa en läkare som undersöker dig, gör tester och tar eventuella prover. Du behöver också ett godkänt så kallat tjänstbarhetsintyg från läkaren som visar att du till exempel inte har astma. Kontrollerna ska sedan göras regelbundet.

Vibrationer – Undvik arbeta med vibrerande maskiner under långa stunder. Ta pauser och dela upp arbetet under dagen. Om du arbetar med vibrerande maskiner måste arbetsgivaren ordna med regelbundna så kallade medicinska kontroller. Vid en sådan kontroll undersöker en läkare att din kropp klarar av att arbeta med sådana verktyg.

Buller – Använd hörselskydd när du använder maskiner som avger ljud eller använder olika typer av hamrande verktyg.

Värme – I en smedja kan det bli varmt och det kan finns behov att dricka extra mycket vätska. Använd också rätt skyddsutrustning som skyddshandskar som skyddar mot brännskador.

Strålning - Uv-strålning som du kan utsättas för vid svetsning kan innebära att du behöver genomgå medicinsk kontroll. För att minska risken för överexponering av uv-strålning är det viktigt att använda personlig skyddsutrustning som är anpassad till arbetet.

Vill du veta mer?  

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som smed bör kontakta studie- eller yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola.  

Senast ändrad 2023-06-29

Publicerad: 2023-06-29

Fotograf/Illustratör: desain simple / vecteezy.com