Seminariet är tyvärr fullt, men du kan skriva upp dig på reservplatslistan om du vill

Datum, tid, plats,

 • 20 mars 2024
 • Kl 13-16
 • Solnavägen 4, Torsplan, Stockholm

Anmälan

Till höger (eller nedan om du läser på en mobiltelefon).

Anmälan stär stängd men du kan ställa dig i kö för en reservplats

Målgrupp

I första hand yrkeslärare och praktiksamordnare på gymnasiets yrkesprogram, men i mån av plats är även andra som arbetar med elever med NPF på gymnasiet välkomna.

Antal platser

Antalet deltagare är begränsat till högst 50 och anmälan stänger när antalet platser är fyllt eller senast den 10 mars.

Kostnad

Gratis

Program

  • Välkomna
  • Vad är NPF (styrkor och utmaningar) (Åsa Chaikiat Ståhl - CAMM)
  • Diskussion 1
  • Vikten av samverkan med resurser på skolan, arbetslivet och vårdnadshavare (Åsa Chaikiat Ståhl - CAMM)
  • Rätten till stöd på praktikplatsen, på APL och på arbetsplatsen & lagar & regler (Åsa Chaikiat Ståhl - CAMM)
  • Diskussion 2 
  • Fikapaus 
  • Uppföljning av diskussion 
  • Yrkeslärare berättar ”så här hjälper vi våra elever att få det stöd de behöver under praktik/APL-perioderna”– (Peter Eckerström – Magelungen, Michaela Candell Wide  - Magelungen) 
  • Stöd från SPSM och vägen ut i arbetslivet (Lena Samuelsson - SPSM)
  • Genomgång av hur man kan använda webbsidan JobbaFriskNPF som ett stöd (Marina Jonsson - CAMM) 
  • Avslutning

Föreläsare

 • Marina Jonsson, med. dr på Centrum för arbets- & miljömedicin.
 • Åsa Chaikait Ståhl, specialist i allmänmedicin och skolhälsovård, läkare på Centrum för arbets-och miljömedicin. 
 • Peter Eckerström, Praktiksamordnare, Magelungen
 • Michaela Candell Wide, Yrkeslärare – barn och fritid, Magelungen
 • Lena Samuelsson, Rådgivare NPF, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Om Centrum för arbets- och miljömedicin

Centrum för arbets- och miljömedicin är en del av Region Stockholm och arbetar för en jämlik och förbättrad folkhälsa genom att identifiera, bedöma och förebygga hälsorisker i arbetsmiljön och omgivningsmiljön. Detta innebär bland annat att öka möjligheten för unga med NPF att få en hållbar start på sitt yrkesliv. En viktig del av detta är att tillhandahålla kunskap bland annat genom seminarier och utbildningar som detta.

Mer information om Centrum för arbets- & miljömedicin: https://www.camm.regionstockholm.se/om-oss/ (länk)