Teamslänk.  (länk till webbinaret)

Innehåll:   

  • Tekniska lösningar för att minska farliga exponeringar vid gymnasiets yrkesutbildningar
  • Aspekter att ta vid beaktande vid användning av personlig skyddsutrustning

Målgrupp:  

Framförallt yrkeslärare och studie- och yrkesvägledare men webbinaret kan även passa för personal inom elevhälsan och andra intresserade.  

Anmälan:  

Anmälan är stängd, men länk till webbinaret finns ovan, fungerar inte den kan du kopera och klistra in länken nedan i din webbläsare

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI3ZmY1ODctNzMxMy00ZjFjLWJhMTgtNDIzNWE5YWJmMTU4%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2273c667fd-62b7-4783-8cbf-cf2f2e3a3067%22%2C%22Oid%22%3A%22e296d600-d73f-4cec-b109-fce78b18306f%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

 

Liknande händelser