Snickare

Som snickare andas man in trädammet som ofta finns på arbetsplatsen. Dammet kan ge både astma och eksem.

Vilka är riskerna? 

  • Buller - Snickare och träarbetare använder maskiner som bullrar och som kan skada hörseln. Om man har en hörselskada kan det vara svårt att höra vad kollegor säger och till exempel uppmärksamma varningar.  
  • Damm - Fint trädamm kan irritera näsan och halsen och tränga djupt ner i lungorna. Dammet kan försämra sjukdomar i luftvägarna och den som utsätts för damm under lång tid riskerar att få rinit och astma 
  • Vibrationer – Att använda vibrerande maskiner som man håller med ett kraftigt handgrepp, till exempel sågar, borrar och fräsar. påverkar muskler, nerver och kärl i händerna och underarmarna. Vibrationsskadorna kan bli kroniska och smärtsamma och göra att händernas funktion försämras.  
  • Fysisk belastning – Som snickare ingår det ofta tunga lyft, statiska arbetspositioner, arbete i trånga utrymmen, arbete över axelhöjd och under knähöjd. Det är inte ovanligt med utomhusarbete vilket kan innebära arbete i kyla. Ofta kan arbetet utföras under stark stress vilket ökar risken för fysiska belastningsskador. 

Förebygg och undvik 

Om du sedan tidigare har astma, hörselskada eller om du har en skada eller förändringar i händer och armar, bör du tänka dig för innan du bestämmer dig för att bli snickare eller träarbetare.  

  • Buller - Använd alltid hörselskydd när du arbetar i buller, även när du är i närheten av andra som utför bullrigt arbete. 
  • Damm – Städa bort trädamm och sågspån medan du arbetar och använd metoder som inte orsakar damm. Undvik att sopa och blåsa bort trädammet och städa aldrig med tryckluft. Arbeta utomhus om du kan. Använd lämpligt andningsskydd anpassat för trädamm och terpener vid dammande moment. Se till att vara slätrakad så att masken sluter tätt om ansiktet och ha alltid på masken så länge du är inne i en dammig miljö. 
  • Vibrationer – Använd enbart vibrerande verktyg och maskiner som är kontrollerade och där det finns anvisningar om hur länge man får arbeta med dem. Var uppmärksam på att den begränsade tiden för varje verktyg sänks om du använder flera maskiner. Om du har en sjukdom som påverkar muskler eller nerver, till exempel diabetes, är det extra viktigt att du har koll på att de verktyg som du använder inte överskrider det insatsvärde som finns för vibrationer.  
  • Fysisk belastning - I alla yrken finns det risk för belastningsskador. För att minimera risken att utveckla skador i kroppen ska man som arbetstagare ges möjlighet till att få information om hur man belastar kroppen skonsamt, hur arbetshjälpmedel används och möjlighet till att (förutom raster) ta det man kallar mikropauser i arbetet. Som snickare är det bra att genomföra pausrörelser flera gånger per dag. Det är även viktigt att ha bra arbetsskor vid ett stående och gående arbete. För mer information om kroppen, läs under rörelseapparaten. 
  • Handintensivt arbete - Arbetet som snickare kan klassas som handintensivt. Om arbetet bedöms som handintensivt ska din arbetsgivare anordna en så kallad medicinsk kontroll (se nedan). Det innebär regelbundna undersökningar för att förhindra att du skadas av det handintensiva arbetet.  
  • Hand- och armvibrationer - Om du arbetar med vibrerande maskiner måste arbetsgivaren ordna med regelbundna så kallade medicinska kontroller. Vid en sådan kontroll undersöker en läkare att din kropp klarar av att arbeta med sådana verktyg och att du inte redan har fått tecken på små skador.  

Vill du veta mer? 

Du som har frågor och vill veta mer om riskerna inom jobbet som snickare och träarbetare bör kontakta eller studie- eller yrkesvägledaren eller skolsköterskan på din skola. 

Medicinsk kontroll

I vissa arbetsuppgifter finns det risker, till exempel, damm, starkt allergiframkallande ämnen eller vibrationer från maskiner. Eller så är det viktigt att man inte blir sjuk så under sitt arbete för att det kan utgöra en fara för ens arbetskamrater eller allmänheten. I båda fallen måste arbetsgivaren ordna med en så kallad medicinsk kontroll av den som ska utföra arbetet. Det innebär att man får träffa en läkare som undersöker en och gör en bedömning om man av medicinska eller andra skäl får utföra arbetsuppgiften. Om svaret är ja, får man ett så kallat tjänstbarhets-intyg eller behörighet.

En person som inte har sådant tjänstbarhetsintyg eller som inte har behörighet får enligt lagen inte arbeta med den aktuella arbetsuppgiften (eller kan inte påbörja utbildningen).

Den medicinska kontrollen är till för att ta reda på om den undersökte av hälsoskäl bör utföra arbetet och har tillräckliga fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet. 

För mer info se sidan om medicinska kontroller.

Senast ändrad 2021-05-25

Fotograf/Illustratör: Matton