Mer information

Här finns bland annat information om lagar och regler och krav från olika myndigheter när det gäller sjukdomstillstånd och risker i arbetslivet. Informationen vänder sig främst till olika professioner: vägledare, yrkeslärare, elevhälsan, arbetsförmedlare med flera. Här kommer det också att finnas olika resurser och länksamlingar för professionen att använda sig av.

Senast ändrad 2021-09-27

Fotograf/Illustratör: Matton