Kursen tar bland annat upp:

Arbetsorsakade lung- och luftvägssjukdomar, bl a luftvägsöverkänslighet och astma,  KOL, och andra sjukdomar orsakade av vissa kemikalier och damm, som t.ex. mögel, asbest och kvarts. Medicinsk SYV.

Genomgång av viktiga paragrafer i föreskriften om Kemiska arbetsmiljörisker samt grundläggande information om andningsskydd.

Genomgång av medicinska kontroller i arbetslivet. Vi går igenom Arbetsmiljöverkets författningssamling 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet.

Genomgång av kvalitetsaspekter på lungfunktionsundersökning för utförare och
bedömare (Spirometri och PEF). Vi går även igenom spirometri och PEF-exempel
och tränar på tolkningen.