Kursinnehåll

Arbetsorsakade lung- och luftvägssjukdomar, bl a luftvägsöverkänslighet och astma, KOL, och andra sjukdomar orsakade av vissa kemikalier och damm, som till exempel mögel, asbest och kvarts. Medicinsk SYV.

Viktiga paragrafer i föreskriften om Kemiska arbetsmiljörisker samt grundläggande information om andningsskydd.

Medicinska kontroller i arbetslivet. Vi går igenom Arbetsmiljöverkets författningssamling 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet.

Kvalitetsaspekter på lungfunktionsundersökning för utförare och
bedömare (Spirometri och PEF). Vi går även igenom spirometri och PEF-exempel
och tränar på tolkningen.

Målgrupp

Läkare, sjuksköterskor och arbetsmiljöingenjörer inom företagshälsovård samt arbetsmiljöansvariga. Läkare och sjuksköterskor inom skolhälsovården. Läkare och sjuksköterskor inom primärvården.

Datum

Torsdag den 27 april 2023, 8:45–16:00.

Plats

Webbaserad kurs, via TEAMS-länk.

Pris

4000kr exkl. moms

Sista anmälningsdagen:

15 april 2023

Anmäl dig här (länk)

Kursens informationssida (länk)