Olika arbetsmiljöaspekter berör eleverna inte bara under själva utbildningen men även på PRAO eller APL (praktik) och vid medicinsk studie- och yrkesvägledning. Kursen ämnar belysa skolläkarens roll i detta sammanhang.

I innehållet kommer det att ingå beskrivning av exponering inom olika arbetsmiljöer som till exempel bygg, el, frisör/fransstylist/nagelterapeut, omvårdnad, billackering, svetsning osv. med exponeringar för bl.a. damm, härdplaster och vibrationer. Det ingår även medicinsk studie- och yrkesvägledning och spirometritolkning i programmet.

Kursen genomförs tillsammans med Arbetsmiljöverket. Det kommer tas upp gällande lagstiftning och tolkning av Medicinska kontroller i arbetslivet och krav för tjänstbarhetsintyg.