Målgrupp: Skolläkare, ST-läkare i skolhälsovård
Utbildningen uppfyller delar av C-delmålen 8, 11 och 13 i 2015 års föreskrift om ST-utbildning inom Skolhälsovård.

Anmälan: Bindande anmälan senast 15 maj 2023 via nedanstående länk. Platsantalet begränsat till 20 deltagare.

Examination, intyg: Utbildningen avslutas med examination. Examination sker i form av att deltagarna får fall där de ska avgöra om tjänstbarhetsintyg ska utfärdas eller inte. Deltagarna ska kunna skriva ett fullständigt tjänstbarhetsintyg. Intyg erhålls efter genomgången utbildning.

Datum: måndag 29 maj 2023 till onsdag 31 maj 2023.

Plats: Bioforum, byggnad 406, Medicon Village, Lund.

Kostnad: 4900 SEK exkl moms.
I avgiften ingår, förutom utbildning och utbildningsmaterial, lunch x 3, förmiddags- och eftermiddagsfika alla dagar och gemensam kursmiddag.

Mer information (länk)

Anmälningssida (länk)