Beskrivning

Konferensen vänder sig till dig som deltar, har deltagit eller planerar att delta i kompetensutvecklingsinsatsen Specialpedagogik för lärande (med eller utan statsbidrag).

Specialpedagogik för lärande är en kompetensutvecklingsinsats för förskolor och skolor. Konferensen arrangeras i samarbete med Skolverket.

Mer information

Läs mer och anmäl dig på skolverkets sida (länk)

Konferensen hålls även i:

Göteborg den 9 november (länk)

Malmö den 7 november (länk)