Teams-länk till dagens webbinar.

Helena Fornstedt (Yrkeshygieniker vid arbets och miljömedicin, Uppsala) fördjupar sig i ämnet ur framför allt yrkeslärarnas perspektiv. Men webbinariet kan vara intressant även om du arbetar inom elevhälsan, hos arbetsförmedlingen eller om du till exempel är vårdnadshavare till en ungdom som omfattas av medicinska kontroller i sin utbildning.

Innehåll: 

  • Hur det kan se ut i yrkesprogrammens lokaler med avseende på förebyggande åtgärder och farlig exponering.
  • Vilka problem lokalbrister kan medföra samt exempel på bra lösningar. 
  • Vilka krav som ställs på lokalerna och vem kontrollerar detta.
  • Skyddsutrustning och vilka rutiner som finns för detta.
  • Det som eleverna/studenterna bör kunna efter avslutad utbildning. I vilka fall finns det krav på att elever genomför medicinska kontroller?

Målgrupp:

Denna webbinarieomgång vänder sig främst till pedagoger på yrkesprogrammen på gymnasiet men även studie- och yrkesvägledare, elevhälsan och andra intresserade kan ha stort utbyte av webbinaret.

Anmälan:

Anmäl dig till höger (nedan på mobilen), glöm inte att kryssa för de datum du vill delta så att du kan få en länk till webbinariet när det är dags.

Höstens webbinarier:

  • 5 september - Medicinska kontroller
  • 4 oktober - Skolans lokaler
  • 26 oktober - Arbetsmiljöverket gästföreläser
  • 21 november - Neropsykiatriska funktionsnedsättningar.