Länk till webbinaret

Webbinar om medicinska kontroller kl 15.00 i teams.

Information

Katrin Dierschke (specialistläkare vid Arbets- och miljömedicin Syd) & Malin Engfeldt (Yrkeshygienkeri vid Arbets- och miljömedicin Syd) fördjupar sig i ämnet medicinska kontroller.

Webbinariet kommer främst att fokusera på vikten av en korrekt riskbedömning som en del i det dagliga arbetsmiljöarbete i skolan samt som underlag för ställningstagande till medicinska kontroller av elever som krävs i vissa skolmiljöer och praktikplatser.

Anmäl dig till höger (nedan på mobilen)