Åsa Chaikiat Ståhl, specialist i allmänmedicin och skolhälsovård, läkare på Centrum för arbets-och miljömedicin kommer att tala om vikten av samverkan och arbetsgivaransvar.

Frida Jansson som fick autismdiagnos i vuxen ålder, kommer att föreläsa om bemötande av personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning på gruppnivå och ur ett inifrånperspektiv. 

Innehåll: 

  • Bemötande av personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 
  • Samverkan mellan skolan, vården och andra viktiga aktörer.  
  • Arbetsgivarens ansvar för anpassningar på arbetsplatsen. 

Målgrupp:

Denna webbinarieomgång kan många ha utbyte av, såväl pedagoger som elevhälsan och Studie- och yrkesvägledare samt personal inom sjukvården och arbetsgivare som står inför att anställa eller har anställda med en diagnos.

Anmälan:

Anmäl dig till höger (nedan på mobilen), glöm inte att kryssa för de datum du vill delta så att du kan få en länk till webbinariet när det är dags.

Länk till webbinaret

Fungerar inte länken ovan kan du kopiera den nedan och klistra in i din webbläsare: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDhlMmRmM2UtYmQ2MS00Mjg3LWJlMmUtMWNhZmI0YWM3YWM5%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2273c667fd-62b7-4783-8cbf-cf2f2e3a3067%22%2C%22Oid%22%3A%22e296d600-d73f-4cec-b109-fce78b18306f%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

 

Liknande händelser