Slides från "En hälsosam yrkesdebut börjar i skolan"

Under denna eftermiddag fick du kunskap om några medicinska tillstånd som bör beaktas vid den medicinska studie- och yrkesvägledningen. Du fick också veta hur studie- och yrkesvägledning kan bedrivas till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) utifrån vad senaste forskningen visar.