Försvarsmakten medicinska kontroller

Uppdaterad april 2022  Kontrollera eventuella ändringar hos Försvarsmakten eller Plikt- och prövningsverket.

Arbete inom militär verksamhet ställer särskilda krav på hälsotillstånd och förmågor. Detta medför att all personal ska genomgå militärmedicinsk undersökning och bedömning, både inför utbildning och vid fullgörande av olika typer av militär tjänstgöring. Syftet är att den enskilde inte ska arbeta i ett sammanhang som för denne eller annan personal innebär ökad risk för ohälsa eller skada samt att personen ska ha medicinska förutsättningar att utföra sitt arbete utan att utgöra en belastning för förbandet.

För militära tjänster inom Försvarsmakten krävs en genomförd grundutbildning. För att kunna genomföra grundutbildning finns vissa medicinska grundkrav. Dessutom har olika befattningar ytterligare fysiska och medicinska krav som baseras på den befattningens krav och förutsättningar.Till exempel är det högre fysiska krav på en jägarsoldat än en sambandssoldat. Försvarsmaktens mål är att grundutbildade ska få en krigsplacering, det vill säga en befattning under krig.

För civila tjänster inom Försvarsmakten gäller inte samma grundkrav som för grundutbildning med värnplikt, och därmed inte samma fysiska och medicinska krav för anställning.

Antagningsundersökningarna till grund- och officersutbildning genomförs av Plikt- och prövningsverket.

Hälsotillstånden anges med diagnoskoder enligt ICD-systemet och en siffra (mellan noll och åtta) som anger sjukdomens/tillståndets betydelse ur militärmedicinsk synpunkt. Noll anger synnerligen betydande nedsättning = Ej tjänstbar inom Försvarsmakten. Ett exempel på detta är insulinbehandlad diabetes.

För detaljer se: Försvarsmaktens medicinska bedömningsgrunder (FM MBG) Utgåva 2019.  En ny version av bedömningsgrunderna väntas i början av 2022.

För mer information: Rekryteringslinjen 08-514 390 09 (vardagar kl 10-15)   rekrytering@mil.se

Krav på hälsotillstånd eller funktionsförmåga för att antas till grundutbildning

Vanliga tillstånd som kan leda till avslag på en ansökan till grundutbildning är till exempel:

 • Skador, både tidigare och nuvarande (beroende på försämringsrisk).
 • Insulin- eller tablettbehandlad diabetes.
 • Epilepsi (vissa placeringar möjliga om anfallsfri minst 2 år).
 • Svår psoriasis eller eksem.
 • Svåra allergier, till exempel nötter, skaldjur, glutenintolerans, mjölkproteinallergi.
 • Astma som påverkar livsföringen.
 • För lågt <17 BMI eller för högt >33 BMI (>30 om låg testad fysisk arbetskapacitet).
 • Ögon med synfältsdefekter, svåra brytningsfel.
 • Psykiska sjukdomar såsom psykos, bipolär sjukdom, paniksyndrom, anorexi.
 • Har använt narkotika.
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - NPF, till exempel ADHD, ASD, Aspberger. Nya regler sen april 2022, Sökande med lindrig ADHD som ej medicinerar kan söka till grundutbildning med värnplikt. Sökande med autism får fortfarande inte söka. 
  För mer information se Försvarsmaktens uppdatering om detta. (länk)

Senast ändrad 2022-04-08

Publicerad: 2020-11-16