Polisen gör förändringar i antagningskraven

Efter att Diskrimineringsombudsmannen slagit fast att försvarsmakten måste göra en individuell bedömning av sina sökande har polismyndigheten kommit fram till att de måste göra samma ställningstagande och ser nu över sina ansökningsregler.

Detta innebär att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte längre ska vara diskvalificerade från att komma in på polisutbildningen. I stället ska man bedöma varje fall individuellt.

Polismyndigheten har beslutat att ändra antagningsreglerna redan från mitten av augusti när antagningen öppnar igen efter sommaren.

Publicerad 2021-07-02