Målgrupp: Studie- och yrkesvägledare, elevhälsan, rektorer och även andra intresserade är varmt välkomna.
Anmälan: Anmäl dig till de dagar du önskar delta, anmälningsformulär till höger (nedan i mobilen).
Pris: Webbinarierna är gratis.

Du får en påminnelse och länk innan webbinariet

Program

7 september kl 15-15:40

Betydelsen av medicinsk studie och yrkesvägledning samt information om när medicinska kontroller behöver göras, redan under praktik och i arbetslivet
Marina Jonsson, specialistsjuksköterska, projektledare, med dr, Centrum för arbets- och miljömedicin, Stockholm
Ingrid Liljelind, certifierad yrkeshygieniker, docent, Arbets- och Miljömedicin, Umeå

28 september kl 15-15:40

Vibrationer i relation till framtida yrke
Pia Rehfisch, specialistläkare, med dr, Arbets- och Miljömedicin, Uppsala

19 oktober kl 15-15:40

Allergi och astma i relation till framtida yrke
Katrin Dierschke, specialistläkare, Arbets- och miljömedicin, Lund

9 november kl 15-15:40

Fysisk belastning, rörelseapparaten och diabetes i relation till framtida yrke
Gunilla Käller, ergonom, Arbets- och miljömedicin, Örebro och Helén Bertilsson, specialistsjuksköterska, Arbets- och miljömedicin, Umeå

30 november kl 15-15:40

Eksem och andra hudsjukdomar i relation till framtida yrke
Nils Hamnerius, överläkare och Jacob Dahlin, yrkeshygieniker, Yrkes- och Miljödermatologiska avdelningen, Skånes universitetssjukhus i Malmö

18 januari -2023 kl 15-15:40

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i relation till framtida yrke
Sven Bölte, professor, Karolinska Institutet, Region Stockholm CPF/BUP