Försvarsmakten medicinska kontroller

Regler giltiga juni 2020  Kontrollera ev. ändringar hos Försvarsmakten eller Plikt och prövningsverket

Militär verksamhet ställer särskilda krav på hälsotillståndet. Detta innebär att all personal ska genomgå militärmedicinsk undersökning och bedömning, inför utbildning till och fullgörande av olika typer av militär tjänstgöring. Syftet är att den enskilde inte ska verka i ett sammanhang som för denne eller annan personal innebär ökad risk för ohälsa eller skada samt att vederbörande ska ha medicinska förutsättningar att fullgöra avsedd befattning utan att utgöra en belastning för förbandet.

För militära tjänster i Försvarsmakten krävs en genomförd grundutbildning med värnplikt. För att kunna genomföra en grundutbildning finns det vissa grundkrav. Sedan har specifika befattningar ytterligare fysiska och medicinska krav som baseras på den befattningens krav och förutsättningar. Till exempel är det högre fysiska krav för en befattning som jägarsoldat än sambandssoldat.

För civila tjänster i Försvarsmakten gäller inte samma grundkrav om en genomförd grundutbildning med värnplikt, och därmed inte samma fysiska och medicinska krav för anställning.

Antagningsundersökningarna till grund- och officersutbildning genomförs av Plikt och prövningsverket.

Hälsotillstånden anges med diagnoskoderna enligt ICD-systemet. Därutöver sätts en siffra (0-8) som anger sjukdomens/tillståndets betydelse ur militärmedicinsk synpunkt. Noll anger synnerligen betydande nedsättning = Ej tjänstbar inom Försvarsmakten. Tex insulinbehandlad diabetes.

Krav på hälsotillstånd el funktionsförmåga för att antagas till grundutbildning

Vanliga tillstånd som leder till avslag på en ansökan till grundutbildning med värnplikt är:

 • Skador, både tidigare och nuvarande (beroende på försämringsrisk)
 • Insulin- eller tablettbehandlad diabetes
 • Epilepsi (vissa placeringar möjliga om anfallsfri minst 2 år)
 • Svår psoriasis eller eksem
 • Svåra allergier, tex nötter, skaldjur, glutenintolerans, mjölkproteinallergi
 • Astma som påverkar livsföringen
 • För lågt <17 eller för högt >33 BMI (>30 om låg testad fysisk arbetskapacitet)
 • Ögon med synfältsdefekter, svåra brytningsfel
 • ADHD eller Aspergers syndrom
 • Psykiska sjukdomar såsom psykos, bipolär sjukdom, paniksyndrom, anorexi
 • Använt narkotika

Kontaktuppgifter

Rekryteringslinjen tel: 08-514 390 09 (vardagar kl 10-15)  

e-post: rekrytering@mil.se

Senast ändrad 2021-05-16