Försvarsmakten medicinska kontroller

Uppdaterad juni 2021. Kontrollera ev. ändringar hos Försvarsmakten eller Plikt och prövningsverket

Militär verksamhet ställer särskilda krav på hälsotillståndet. Detta innebär att all personal ska genomgå militärmedicinsk undersökning och bedömning, inför utbildning till och fullgörande av olika typer av militär tjänstgöring. Syftet är att den enskilde inte ska verka i ett sammanhang som för denne eller annan personal innebär ökad risk för ohälsa eller skada samt att vederbörande ska ha medicinska förutsättningar att fullgöra avsedd befattning utan att utgöra en belastning för förbandet.

För samtliga militära tjänster i Försvarsmakten krävs en genomförd grundutbildning. För att kunna genomföra en grundutbildning finns vissa medicinska grundkrav. Sedan har specifika befattningar ytterligare fysiska och medicinska krav som baseras på den befattningens krav och förutsättningar. Till exempel är det högre fysiska krav på en jägarsoldat än en sambandssoldat. Försvarsmaktens krav är att alla grundutbildade skall kunna krigsplaceras.

För civila tjänster i Försvarsmakten gäller inte samma grundkrav som för grundutbildning med värnplikt, och därmed inte samma fysiska och medicinska krav för anställning.

Antagningsundersökningarna till grund- och officersutbildning genomförs av Plikt och prövningsverket.

Hälsotillstånden anges med diagnoskoderna enligt ICD-systemet. Därutöver sätts en siffra (0-8) som anger sjukdomens/tillståndets betydelse ur militärmedicinsk synpunkt. Noll anger synnerligen betydande nedsättning = Ej tjänstbar inom Försvarsmakten, till exempel insulinbehandlad diabetes.

Krav på hälsotillstånd eller funktionsförmåga för att antagas till grundutbildning

Vanliga tillstånd som leder till avslag på en ansökan till grundutbildning med värnplikt är till exempel:

 • Skador, både tidigare och nuvarande (beroende på försämringsrisk)
 • Insulin- eller tablettbehandlad diabetes
 • Epilepsi (vissa placeringar möjliga om anfallsfri minst 2 år)
 • Svår psoriasis eller eksem
 • Svåra allergier, till exempel nötter, skaldjur, glutenintolerans, mjölkproteinallergi
 • Astma som påverkar livsföringen
 • För lågt <17 eller för högt >33 BMI (>30 om låg testad fysisk arbetskapacitet)
 • Ögon med synfältsdefekter, svåra brytningsfel
 • ADHD eller Aspergers syndrom/autism
 • Samtliga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (utom dyslexi) till exempel ADHD, Aspbergers syndrom var tidigare grund för avslag. Detta har ändrats under sommaren 2021. Du kan läsa mer om förändringarna här. De tidigare reglerna fanns då forskning har visat hög risk för försämring och sänkt funktionsförmåga i militär miljö, till exempel stridszon.
 • Använt narkotika

För mer information:

Se länkar nedan

Rekryteringslinjen 08-514 390 09 (vardagar kl 10-15) 

E-post: rekrytering@mil.se

Senast ändrad 2021-08-13